h

Nieuws uit 2012

11 oktober 2012

Vraagtekens bij instaptarief

Bij de laatste verhoging van het instaptarief voor de bussen in Noord-Holland is een compensatie opgenomen voor reizigersuitval als gevolg daarvan. Voor de fracties van SP en PvdA genoeg reden om bij verantwoordelijk VVD-gedeputeerde Post om opheldering te vragen. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “Als gevolg van het openbaar aanbesteden van en de bezuinigingen op het busvervoer zijn reizigers weggebleven. Nu zouden de reizigers die overblijven de busmaatschappij daarvoor moeten compenseren? Onbegrijpelijk!”

Lees verder
3 september 2012

Op kosten van Noordhollander naar sociale avond plus hotel om te netwerken

Behalve de SP en Partij voor de Dieren, vinden alle fracties van Provinciale Staten van Noord-Holland dat statenleden op kosten van de belastingbetaler naar een 'leuke doorzakavond' met andere provinciebesturen mogen. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: "Er is niks mis met een leuke avond inclusief een hotelovernachting, maar de kosten daarvan hoor je zelf te betalen. Daar laat je niet de belastingbetaler voor opdraaien. Dat zijn partijen als PvdA, GroenLinks, VVD, en CDA dus niet met ons eens."

Lees verder
9 augustus 2012

Damherten Noord-Holland voorlopig veilig

De damherten in de Waterleidingduinen hebben meer aan de rechter dan aan Gedeputeerde Staten (VVD, PvdA, D66 en CDA) van Noord-Holland. De rechter heeft de ontheffing geschorst waarmee alle damherten die zich buiten het door de provincie aangewezen “leefgebied” bevinden mochten worden doodgeschoten.

Lees verder
11 juli 2012

Geen 2-daags IPO-congres

De SP vindt dat het jaarcongres van het IPO niet 2 dagen moet duren maar hoogstens 1 dag, zonder kostbare hotelovernachting. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Bijna alle fracties in Provinciale Staten zijn van mening dat al het geld dat naar het IPO gaat, naar het overlegorgaan van de gezamenlijke provinciebesturen en statenleden, eigenlijk zonde van het geld is. Er wordt met andere woorden allerwegen sterk aan het nut van het IPO getwijfeld. Dat zo zijnde, moet je congressen van zo'n twijfelachtig orgaan niet ook nog eens extra duur maken door een hotelovernachting. Want dat ene nachtje slapen in een hotel betekent in dit geval 1 ton extra kosten. Dat kun je niet maken in een tijd van crisis en bezuinigingen."

Lees verder
3 juli 2012

Duidelijkheid over burgemeestersprocedure Hollands Kroon

De gemeenteraad van Hollands Kroon wil Jaap Nawijn (VVD) als nieuwe burgemeester. De SP is verrast door de voordracht en wil duidelijkheid over de gang van zaken. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Wij hebben niks tegen Jaap Nawijn persoonlijk. Het probleem is alleen dat hij in zijn huidige werkkring als burgemeester van Heemskerk, herhaaldelijk in aanvaring is gekomen met de gemeenteraad van Heemskerk en de bevolking. Nawijn heeft daar als burgemeester echt van tijd tot tijd een probleem. Het is dan vreemd dat dit aspect, het aspect van het functioneren, helemaal geen rol gespeeld lijkt te hebben bij het voordragen van Nawijn. De Commissaris van de Koningin moet advies uitbrengen aan de minister over deze voordracht. Wij willen weten hoe de Commissaris dit ziet."

Lees verder
25 juni 2012

Red tuinen van west

De Amsterdamse 'tuinen van west ' zijn onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur, van het deel EHS dat nog gerealiseerd moet worden. Vanwege de bezuinigingen is het onzeker of dat nog gaat gebeuren. Als het aan de SP ligt, gaat de aanleg van de EHS onverminderd door. SP-statenlid Fred Gersteling:"De EHS is te belangrijk. Het zijn de longen van de Randstad, die moet je op orde hebben en houden. Om de provincie ter wille te zijn, willen wij het deel van het fractiebudget dat we over hebben, spenderen aan de aankoop van de tuinen van west bij Amsterdam. Dat stuk groen zat in de provinciale plannen van aan te kopen stukken voor de EHS, alleen is er nu geen geld voor volgens de provincie. Wel dus: wij zijn zuinig geweest als fractie en onze reserve is nu ruim een ton te groot. Dat geld kan de provincie nu besteden aan de tuinen van west."

Lees verder

Pagina's

U bent hier