h

Nieuws uit 2012

4 juni 2012

SP: Haal alles uit de kast om Kadetjesland Twisk te behouden

Een overgrote meerderheid van Provinciale Staten is het met de SP eens dat de provincie alles uit de kast moet halen om ervoor te zorgen dat het Kadetjesland bij Twisk behouden blijft. SP-statenlid Fred Gersteling: "Kadetjesland bij Twisk zou worden aangekocht door provincie, Landschap Noord-Holland en gemeente Medemblik, waarna het in beheer zou worden gegeven aan Landschap Noord-Holland, dat was het plan. Op de valreep heeft gemeente Medemblik nee gezegd: Kadetjesland Twisk heeft landschappelijk, cultuurhistorisch en toeristisch gezien grote waarde, daarom was aankoop ervan zo belangrijk. Het voorlopig koopcontract loopt 1 juli af. Nu de gemeente nee zegt, is de kans groot dat de eigenaar het land af gaat vlakken, omdat kadetjes zich moeilijk laten bewerken voor landbouw. Daarom ben ik blij dat de provincie de SP nu heeft toegezegd, haar uiterste best te doen de gemeente toch over te halen mee te doen."

Lees verder
15 mei 2012

Wegverbreding geen automatisme

Bij de aanpak van knelpunten op provinciale wegen zal voortaan eerst worden gekeken welke oplossingen allemaal kunnen worden bedacht voordat tot wegverbreding wordt overgegaan. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “Ik ben heel blij met het aannemen van ons voorstel, omdat dit betekent dat er ook gekeken zal worden naar oplossingen via bijvoorbeeld het openbaar vervoer.” De SP deed het voorstel tijdens de bespreking van de nieuwe Investeringsstrategie Infrastructuur Noord-Holland.

Lees verder
7 mei 2012

Bescherm EHS

De SP vindt dat natuurgebieden niet onbeperkt mogen worden vrijgegeven voor het houden van manifestaties. SP-statenlid Fred Gersteling: "In de Haarlemse Hout bij het hertenkamp wordt regelmatig een happening gehouden. Allemaal prima, zo lang een gebied het aan kan. Maar in de praktijk blijkt dat de wortels van de monumentale bomen te lijden hebben van het af- en aanvoeren van het materieel dat nodig is voor een happening. Dat bomen sterven als gevolg van een manifestatie kan niet de bedoeling zijn. Er moet nauwkeurig worden gekeken naar wat een gebied aan aan en wat niet. En als dat laatste het geval is moet de manifestatie ergens anders worden gehouden. Dat moet wat ons betreft het beleid worden voor alle Noord-Hollandse natuurgebieden en groengebieden."

Lees verder
1 mei 2012

Stimuleringssubsidie niet voor jeugdzorginstelling met loonhuis hoger dan de Balkenendenorm

De SP wil dat de provincie subsidie terugvordert van jeugdzorginstellingen, waarvan de directeur een salaris ontvangt boven de Balkenendenorm. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "De provinciale overheid moet geen subsidiegeld geven aan instellingen waarvan de directeur meer verdient dan de minister-president. In semi-publieke instellingen is de hoogste loonschaal nooit hoger dan die van de minister-president. Zo zou het althans moeten zijn. En instellingen die zich niet aan deze regel willen houden, met die instellingen moet de provincie niet in zee gaan."

Lees verder
17 april 2012

Laat de Kleine Kolk weer werken

De monumentale Willem 1 sluis (de kleine kolk) en toebehoren gaat deze zomer eindelijk grondig opgeknapt worden. De SP wil dat deze sluis na restauratie ook weer in gebruik wordt genomen. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "De SP-fractie heeft jaren terug weten te voorkomen dat de sluis werd gedempt. Maar of de sluis ooit weer in oude glans zou worden hersteld, bleef lang onzeker. De restauratie ervan is nu gelukkig een feit. Maar zo'n restauratie is alleen duurzaam als je de sluis daarna ook weer laat werken. Daar moet de provincie wat ons betreft dus ook voor gaan".

Lees verder
5 april 2012

10.000 euro voor statenledenreisje naar Texel is absurd

De Commissie Ruimtelijke Ordening plant een tweedaagse studiereis naar Texel. Kosten: 10.000 euro, op een paar euro na. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: 'Wij juichen het toe als statenleden ter plekke gaan kijken hoe de vork in de steel zit, maar 10.000 euro voor twee dagen is echt te veel. Dat moeten statenleden gewoon niet willen en al helemaal niet doen, of ze moeten de reis uit eigen zak betalen."

Lees verder

Pagina's

U bent hier