h

Nieuws uit 2012

31 maart 2012

Zuidasplannen niet vrij van risico

Aan het onder de grond brengen van autoverkeer en treinen bij de Zuidas kleven nog veel risico’s. Zo is het nog niet duidelijk of er een hoofdverantwoordelijke is en wie dat dan moet zijn. Ook de luchtkwaliteit bij de tunneluitgangen en de berging van hemelwater vragen om een oplossing. SP statenlid Remine Alberts: “Er is eindelijk een knoop doorgehakt, dat is goed, maar deze onzekerheden maken dat we niet onmiddellijk staan te juichen.”

Lees verder
28 maart 2012

Social return in aanbestedingen provincie

PvdA, SP, GroenLinks en VVD willen dat de provincie de mogelijkheid onderzoekt om social return als eis op te nemen bij aanbestedingen en grote opdrachten. Bedrijven die opdrachten van de provincie aannemen of diensten leveren, zouden dan een deel van de aanneemsom kunnen gebruiken voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stageplekken voor deze mensen kunnen creëren. Het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidsgehandicapten, langdurig werkelozen binnen een re-integratietraject en mensen met een indicatie voor een sociale werkvoorziening. Dat stellen PvdA, SP, GroenLinks en VVD in een initiatiefvoorstel, dat zij hebben ingediend in Provinciale Staten.

Lees verder
2 maart 2012

Beperk aantal dienstauto's

De SP vindt dat Noord-Holland te veel dienstauto's in gebruik heeft. Het provinciebestuur zou een voorbeeld moeten nemen aan provincies als Utrecht en Zuid-Holland, die maar 1 dienstauto met chauffeur hebben. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Noord-Holland heeft 8 dienstauto's. Elke gedeputeerde heeft er 1. En dan nemen ze ook nog af en toe de taxi. Dat kost de samenleving handenvol geld. Dat moet goedkoper en dat kan het ook want collega-provinciebesturen doen het met veel minder auto's."

Lees verder
23 februari 2012

Zorgaanbod langdurig zieke leerlingen moet blijven

De Albert Schweitzerschool in Haarlem voor leerlingen die langdurig ziek zijn, kan vanwege de rijksbezuinigingen inzake het Speciaal Onderwijs en het stopzetten van subsidies niet langer de financiën bij elkaar krijgen voor de warme maaltijdvoorziening op school. SP-statenlid Colette Sacco: "Die maaltijd maar ook het andere zorgaanbod waarop bezuinigd wordt, zoals therapie, is voor deze leerlingen noodzakelijk, om onderwijs te kunnen volgen. We kunnen als beschaafde provincie het niet laten gebeuren dat dit soort voorzieningen stoppen, met als gevolg: kinderen die voor hele lange tijd niet naar school gaan. Er moet kortom een oplossing komen en de provincie moet met de verschillende partijen in overleg."

Lees verder
16 februari 2012

Op afstand bediende bruggen moeten voor 100% veilig zijn

Op afstand bediende bruggen moeten voor 100% veilig zijn, en niet met een simpele handgreep ontregeld kunnen worden. De provincie moet maatregelen treffen als dat niet het geval is, vindt de SP. SP-statenlid Dago Wellink: "Afgelopen week meldde EenVandaag dat de bediening van op afstand bediende bruggen, zoals wij die hier in Noord-Holland in Zaanstad hebben, heel gemakkelijk verstoord kan worden. Als dat werkelijk zo eenvoudig is, kan de Noord-Hollandse overheid dat natuurlijk niet over haar kant laten gaan en moet ze maatregelen nemen, om ongelukken te voorkomen."

Lees verder
1 februari 2012

SP wil opheldering mogelijke betrokkenheid Noord-Holland bij witwasgigant

Heeft de provincie Noord-Holland er goed aan gedaan om geld te geven voor de restauratie van historische gebouwen op het voormalige terrein van CSM? Volgens een artikel in Het Parool van zaterdag 28 januari j.l. is het onduidelijk wat de relatie is van Sugar City Investments, de ontwikkelaar van het megaproject, met mr. Erik Bos. SP fractievoorzitter Remine Alberts: “Ik wil niet dat er goed geld naar kwaad geld gaat. Gedeputeerde Staten moet voor duidelijkheid zorgen.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier