h

Provincie gaat echt schoon schip maken

12 november 2012

Provincie gaat echt schoon schip maken

Het provinciebestuur heeft de SP toegezegd ook bij besluiten die in het verleden zijn genomen en nu in uitvoering komen, te kijken of in de tot standkoming van die besluiten alles wel helemaal volgens de regels is gegaan. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: "De bestuurscultuur in Noord-Holland liet in de periode 2003-2011 te wensen over. Het bestuur stond met name vanaf 2007 sterk onder invloed van gedeputeerde Hooijmaijers, tegen wie nu een strafrechtelijk onderzoek loopt en die zich als gedeputeerde als een despoot opstelde. Zo lang we niet weten of een besluit uit die tijd rechtmatig, zonder geritsel, tot stand is gekomen, kun je die besluiten niet in uitvoering brengen. De provincie is dat met ons eens en gaat alle besluiten tegen het licht houden."

De behandeling van het rapport van de commissie Schoon Schip over de bestuurscultuur in de provincie, de afgelopen acht jaar, nam maandag 12 november de hele dag. De commissie concludeert dat het in Noord-Holland geen boevenbende is geweest, maar de cultuur was niet transparant. Vele documenten werden geheim verklaard, die dat niet hadden hoeven zijn. Ook concludeert de commissie dat het college en de collegepartijen van toen, PvdA, VVD, CDA en GroenLinks, te weinig tegengas hebben gegeven. Alberts:"Hooijmaijers heeft de ruimte genomen die hem werd gegeven. Hij heeft zich als een zonnekoning kunnen gedragen. Hij heeft besluiten kunnen doordrukken. De democratie heeft een flinke tik gehad. Het is heel goed dat het huidige provinciebestuur alle besluiten van toen gaat analyseren, vooral die besluiten met betrekking tot vastgoed en grondposities. Wat Schoon Schip heeft gedaan, een paar besluiten en projecten onderzoeken, is het begin, niet het eind. Dat heeft de provincie begrepen."

U bent hier