h

Zorgen over Schoon Schip bij start rechtzaak tegen Hooijmaijers

11 oktober 2012

Zorgen over Schoon Schip bij start rechtzaak tegen Hooijmaijers

‘Schoon Schip’ mag niet in gevaar komen doordat het Openbaar Ministerie besloten heeft oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) te vervolgen. Op 18 oktober is de eerste zitting van de rechtbank, het rapport van de onderzoekscommissie verschijn vóór 31 oktober. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “Wanneer een zaak onder de rechter is doen bestuurders meestal geen uitspraken en dat zou in dit geval slecht uitkomen, omdat Schoon Schip onderzoek doet naar de bestuurscultuur in deze provincie, een cultuur die oud-gedeputeerde Hooijmaijers nooit een strobreed in de weg legde. Men had zelfs bewondering voor zijn manier van werken”

De door Gedeputeerde Staten aangestelde commissie Schoon Schip heeft de afgelopen maanden vele mensen gehoord en zal in haar rapport aangeven waar het allemaal fout is gelopen in contacten tussen inwoners van Noord-Holland, ambtenaren en/of bestuurders. Aanleiding daartoe was het bekend worden van een side-letter bij een overeenkomst rond bedrijventerrein Distriport. Eerder al was een gerechtelijk onderzoek gestart naar de handel en wandel van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers, die vanwege de Landsbanki-affaire opstapte.

Alberts: “De SP heeft vanaf het allereerste begin de meest kritische houding gehad in de staten. Ook toen de affaire rond de side-letter speelde koos de SP er voor om provinciale staten zelf onderzoek te laten doen. Bij monde van commissaris van de koningin Remkes pleitte Gedeputeerde Staten voor een onderzoek in opdracht van GS. Dat was dus Schoon Schip. Voor de SP al B-keus, maar nu moet dat niet ook op de tocht komen te staan.”

U bent hier