h

Kritische houding SP onderschreven door rapport Schoon Schip

1 november 2012

Kritische houding SP onderschreven door rapport Schoon Schip

De kritische houding van de SP tegenover allerlei (bouw)projecten had door collegeleden en –fracties serieus genomen moeten worden. Het rapport van de commissie Schoon Schip, die onderzoek deed naar de bestuurscultuur in de provincie Noord-Holland, geeft aan dat er slechts werd aangehoord. Fractievoorzitter Remine Alberts: “De commissie geeft in haar rapport aan dat onze fractie in het verleden terecht een zeer kritische houding heeft aangenomen en dat door de houding van college en collegepartijen om niets met die kritiek te doen of deze zelfs weg te honen een situatie heeft kunnen groeien waarin allerlei misstanden konden plaatsvinden. Ik zie dat als erkenning.”

Uit het vandaag gepresenteerde rapport blijkt dat de voormalige gedeputeerden Hooijmaijers (VVD), Moens (GroenLinks) en Meijdam (VVD) hun positie hebben misbruikt en er sprake is geweest van belangenverstrengeling. Voormalig Commissaris van de Koningin Borghouts (GroenLinks) heeft nooit ingegrepen op signalen over deze belangenverstrengeling. De commissie rekent het de toenmalige coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en GroenLinks aan dat de dominante werkwijze van voormalig gedeputeerde Hooijmaijers geen weerwoord kreeg, waardoor hij gewoon zijn gang kon en mocht gaan.
De commissie meldt verder dat te pas en te onpas geheimhouding op stukken werd gelegd zonder deugdelijke motivering. Alberts: “In feite werd critici daarmee de mond gesnoerd, omdat de concrete inhoud van voorstellen zo binnenskamers kon worden gehouden. Die inhoud naar buiten brengen zou dan komen te staan op een strafbare handeling, terwijl daarmee in deze gevallen de publieke zaak nu juist gediend zou zijn geweest.”
De commissie “Schoon Schip” heeft zich nadrukkelijk niet bemoeid met de strafrechtelijke kant van de zaak omdat zij zich alleen richtte op de bestuurscultuur. Alberts: “Wie weet wat strafrechtelijk onderzoek nog allemaal meer boven tafel brengt. Het is in ieder geval duidelijk dat de bestuurderspartijen aan de slag moeten want dit soort praktijken hoort hier echt niet thuis.”

U bent hier