h

Nieuws uit 2005

9 september 2005

Financiering van West-Frisiaweg onzeker

In de vergadering van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer van 8 september jl. heeft onze fractie zich gekeerd tegen de manier van financiering t.b.v. en verbetering de West-Frisiaweg, de N506. De SP vindt de kosten veel te hoog en ziet meer in goedkopere en betere oplossingen aangedragen door verschillende actiegroepen en inwoners uit de omgeving. Eén daarvan is een verbetering van de aansluiting op de A7.

Lees verder
8 september 2005

Noord-Holland niet beter ingesteld op watersnoodramp dan Amerika

In het Haarlems Dagblad stond afgelopen 2 september een artikel met de titel: Rampenplannen overheden rammelen aan alle kanten. Er was, zo vertelde het artikel, onderzoek gedaan in Zeeland naar hoe de overheid een ramp als in New Orleans in Zeeland op zou vangen. Het resultaat was verre van opbeurend. Het merendeel van de mensen zou niet op tijd zijn geëvacueerd, met alle gevolgen van dien. De onderzoekers hebben op basis van dit resultaat een evacuatiemodel ontwikkeld dat met name voor overheden in kustgebieden een uitkomst zou zijn.

Lees verder
5 september 2005

Provincie heeft geen boodschap aan stem van het volk

Het massale nee bij het referendum over de Europese Grondwet van afgelopen voorjaar wordt door de provincie en alle fracties behalve de SP niet serieus genomen, zo bleek vandaag bij de behandeling van de Open Brief van de SP over een pas op de plaats voor het provinciale Europa-beleid.

Lees verder
2 september 2005

Westerkoggenland hanteert botte bijl

Volgens berichten in de media is het raadslid Jim Mollett geschorst door het gemeentebestuur van Westerkoggenland. Hij is geschorst vanwege zijn tegen een door de gemeenteraad aangenomen windmolenplan. De SP vindt dit een vreemde reden om een raadslid te schorsen en verzoekt te provincie er voor zorg te dragen dat het raadslid weer terug kan keren in de raad.

Lees verder
1 september 2005

Let Sail wel op de kleintjes?

SailSail, het vijfjaarlijkse grote schepenfestijn in Amsterdam, is alweer voorbij. Het was volgens de media een succes. De provincie was een van de geldschieters. De provincie wilde graag meebetalen, omdat het festijn een grote uitstraling heeft, ofwel: de drempel is laag, zodat er voor iedereen op het festijn wat te vinden en te doen is. Dat laatste betwijfelt de SP.

Lees verder
29 augustus 2005

Weg met discriminatie op stageplekken

Blijkens een onderzoek van GroenLinks, uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht, ondervinden met name Marokkaanse jongens in de bouw veel problemen om een stageplek te vinden. Hun studiegenoten, autochtonen, krijgen wel een plek, maar zij niet, hoewel ze net zo goed gekwalificeerd zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier