h

Wooncorporatie moet zich bij haar leest houden

19 december 2005

Wooncorporatie moet zich bij haar leest houden

Gemeente Enkhuizen heeft besloten welzijnsstichting Breedband op te laten gaan in een wooncorporatie. Dat betekent dat welzijnstaken die Breedband vroeger uitvoerde, vanaf 1 maart 2006 door de wooncorporatie moeten worden uitgevoerd. Op dit moment beheert de corporatie al het wijkcentrum IJsselzand, inclusief de aansturing en exploitatie. Dat werd vroeger door Breedband gedaan op basis van een subsidie die ze van de gemeente ontvingen. De gemeente Enkhuizen wil nu ook de andere taken van Breedband overdragen aan de corporatie. Volgens de SP een slechte zaak, de fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

De gemeente Enkhuizen is van plan voor 1 euro een pand te verkopen aan de corporatie voor het realiseren van een jongerencentrum, inclusief beheer, aansturing en exploitatie. De gemeente wil de subsidie aan Breedband ten slotte per 1 maart stopzetten en dat geld dan doorsluizen naar de corporatie. Waarna de corporatie ook het peuterspeelzaalwerk zal overnemen. Er gaat dus de komende maanden in Enkhuizen met heel wat geld geschoven worden.

Wat Enkhuizen doet is eigenlijk onwettig. Althans het gaat in tegen wat de minster zegt: welzijnstaken mogen niet door een wooncorporatie worden gedaan. Hoewel de SP het meestal niet eens is met kabinetsbeleid, staat de SP wat dit punt betreft achter de minster. Wooncorporaties moeten zich met bouw, huur en verhuur bezighouden. Dat is hun taak. Van welzijnswerk hebben ze geen kaas gegeten. De diensten zullen, als Enkhuizen haar zin krijgt, slechter worden uitgevoerd met alle gevolgen van dien.

Kortom, het klinkt allemaal wel mooi: één bureau voor wonen en welzijn. Het welzijn zal er bij echter inschieten. De SP wil dat de provincie met Enkhuizen gaat praten zodat deze gemeente het kabinetsbeleid op dit punt weer omarmt.

Schriftelijke vragen over welzijnswerk door wooncorporatie in Enkhuizen

U bent hier