h

Provincie vraagt aandacht voor asbest

23 december 2005

Provincie vraagt aandacht voor asbest

Op 14 november diende de SP een motie in waarin de provincie werd gevraagd de asbestproblematiek serieus te nemen. De provincie nam de motie over en beloofde de gemeenten te informeren over de gevaren en wat ze er aan konden doen. Gedeputeerde Albert Moens heeft vandaag een brandbrief verstuurd aan alle gemeentes. Een eerste stap richting het oplossen van een groot probleem.

In de week voor het aannemen van de motie werd een school in Wormer tijdelijk gesloten vanwege een te hoge concentratie asbestdeeltjes in de lucht, terwijl in diezelfde week uit onderzoek bleek dat de Zaanstreek de twijfelachtige eer had binnen haar regiogrenzen het hoogste aantal sterfgevallen te hebben als gevolg van asbest in de lucht.

Op 23 december 2005, een maand na de motie, is heeft de provincie een brandbrief aan de gemeenten verzonden. De SP is blij met de brief. ‘Het is een eerste stap’, zegt Ake de Vries, ‘maar natuurlijk wel maar een heel kleintje. Wat ons betreft neemt de provincie nadrukkelijk het voortouw. Het is een duur en complex probleem dat een kleine dorpsgemeente waarvan er heel veel zijn in Noord-Holland, niet alleen kan oplossen. Daar gaan we in 2006 aan werken.’

U bent hier