h

SP wil provinciale enquête Noordholland vs. Chipshol

23 december 2005

SP wil provinciale enquête Noordholland vs. Chipshol

Op 21 december heeft het Gerechtshof Amsterdam het optreden van de provincie Noord-Holland tegen gebiedsontwikkelaar Chipshol beoordeeld als onrechtmatig. De provincie is daarbij veroordeeld tot betaling van de schadevergoeding. De SP is van mening dat de leden van de Provinciale Staten dit verlies niet zonder meer kunnen accepteren. De SP stelt voor een provinciale enquête te houden waarbij de centrale vraag zou moeten zijn: Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe kunnen we een dergelijke gang van zaken voortaan voorkomen?

Tot nu toe heeft de provincie altijd ontkend dat er onjuist was gehandeld. Diverse keren heeft de SP aan Gedeputeerde Staten gevraagd of het risico dat de provincie liep in de zaak Chipshol reëel was. "Nee", was dan het antwoord, "de rechtszaak gaat nog jaren duren en wij hebben niets fout gedaan". Gezien de twee gerechtelijke uitspraken valt er op zijn minst iets op dat 'niets' af te dingen. Immers, als de provincie werkelijk niets fout had gedaan, dan had de rechter de provincie niet veroordeeld.

De provincie is de tweede keer veroordeeld tot betalen van de totale schade. De claim van Chipshol in deze is 26 miljoen. Ofwel 5 % van de provinciale begroting is hiermee gemoeid. Provinciale Staten mogen dit verlies niet achterover leunend accepteren. De SP stelt voor een provinciale enquête te beginnen waarbij de centrale vraag zou moeten zijn: Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe kunnen we een dergelijke gang van zaken voortaan voorkomen? De fractie heeft de Provinciale Staten opgeroepen dit voorstel te ondersteunen.


Open brief aan de Provinciale Staten van Noord-Holland

23 december 2005

Op 21 december heeft het Gerechtshof Amsterdam het optreden van de provincie Noord-Holland tegen gebiedsontwikkelaar Chipshol beoordeeld als onrechtmatig. De provincie is daarbij veroordeeld tot betaling van de schadevergoeding. De provincie moet het totaal aan financieel nadeel betalen dat Chipshol heeft geleden door het 'onrechtmatig' opgelegde bouwverbod. Eerder dit jaar veroordeelde het gerechtshof Haarlem de provincie tot betaling van twee jaar rentelasten aan Chipshol.

Tot nu toe heeft de provincie altijd ontkend dat er onjuist was gehandeld. Diverse keren is aan Gedeputeerde Staten gevraagd of het risico dat de provincie liep in de zaak Chipshol reëel was. Nee, was dan het antwoord, de rechtszaak gaat nog jaren duren en wij hebben niets fout gedaan. Gezien de twee gerechtelijke uitspraken valt er op zijn minst iets op dat 'niets' af te dingen. Immers, als de provincie werkelijk niets fout had gedaan, dan had de rechter de provincie niet veroordeeld.

De provincie is de tweede keer veroordeeld tot betalen van de totale schade. De claim van Chipshol in deze is 26 miljoen. Ofwel 5 % van de provinciale begroting is hiermee gemoeid. De SP is van mening dat de leden van de Provinciale Staten dit verlies niet zonder meer kunnen accepteren. De SP stelt voor een provinciale enquête te beginnen waarbij de centrale vraag zou moeten zijn: Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe kunnen we een dergelijke gang van zaken voortaan voorkomen?

Hierbij roepen wij u op ons voorstel te steunen.

Hoogachtend,
Mienk Graatsma
Fractievoorzitter SP

Ook Hof Amsterdam veroordeelt provincie tot vergoeden schade Chipshol
Haagse Schiphollobby bevestigd
SP stelt vragen over de miljoenenclaim van Chipshol

U bent hier