h

Nieuws uit 2013

26 maart 2013

Geef burgers meer inspraak

De SP wil dat de Noord-Hollandse rederendumverordening wordt aangepast, zodat het voor Noord-Hollanders wat gemakkelijker wordt om een referendum aan te vragen. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: "De eisen nu zijn veel te hoog. Dat is niet stimulerend, terwijl een volksraadpleging wat een referendum eigenlijk is, bij uitstek een democratisch middel is om beleid te toetsen en om burgers bij beleid te betrekken."

Lees verder
25 maart 2013

Geen onverantwoorde herindelingen in Noord-Holland

De SP vindt dat Gedeputeerde Staten (VVD, PvdA, D66 en CDA) niet moeten meewerken aan fusies van gemeenten in Noord-Holland als niet onomstotelijk is bewezen dat zo’n fusie de enige oplossing is voor een probleem. In het verleden hebben in onze provincie al veel herindelingen plaatsgevonden, waarbij het totaal onduidelijk is welke bijdragen deze fusies hebben geleverd aan het oplossen van problemen en wat deze fusies de belastingbetaler hebben gekost.

Lees verder
21 maart 2013

SP, GroenLinks en Ouderenpartij NH laten reizigers draagvleugelboot aan het woord

Op 21 maart zijn de SP, GroenLinks en de Ouderenpartij Noord-Holland een enquête gestart onder de reizigers van de draagvleugelboot tussen Amsterdam en Velsen-Zuid. Wat vinden zij van de dreigende stopzetting van deze unieke verbinding? Wat zijn hun alternatieven en wat vinden zij van de prijs van het vervoer? Dit zijn belangrijke vragen waar Gedeputeerde Staten (VVD, PvdA, D66 en CDA) van de provincie Noord-Holland geen boodschap aan lijken te hebben.

Lees verder
18 maart 2013

Provincie moet probleem overvolle buurtbussen oplossen

De provincie moet voor de oplossing zorgen nu blijkt dat de buurtbussen overvol zijn tijdens slecht weer en in de spits. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “De buurtbus kan vaker rijden of er wordt een gewone bus ingezet, maar passagiers mogen niet meer op de halte worden achtergelaten. Misschien hadden de lijnen, waar de buurtbus een vervanging van is, niet moeten worden opgeheven.”

Lees verder
1 maart 2013

SP zet vraagtekens bij derivatenhandel door gemeenten in Noord-Holland

De SP-fractie heeft aan het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over het afsluiten van derivaten door een aantal Noord-Hollandse gemeenten. De SP maakt zich zorgen over de risico's die worden genomen met gemeenschapsgeld door het afsluiten van deze ingewikkelde en zeer risicovolle financiële producten.

Lees verder
20 februari 2013

Behoud kleine scholen

De SP wil dat de provincie stelling neemt inzake het advies van de Onderwijsraad om het aantal kleine scholen te beperken en alleen nog maar scholen goed te vinden die meer dan 100 leerlingen hebben. Volgens de Onderwijsraad zijn kleine scholen duurder en is de kwaliteit van het onderwijs er minder. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "De kwaliteit van het onderwijs heeft niets te maken met of een school klein of groot is. En dat geldt ook voor de kosten. Wel is zeker dat de aanwezigheid van een school van groot belang is voor de leefbaarheid van kleine gemeenten. Wil je iets doen aan de overbevolking van de Randstad en de krimp van landelijke gebieden, dan moet je zeker geen scholen weg gaan halen."

Lees verder

Pagina's

U bent hier