h

Nieuws uit 2013

25 juni 2013

SP betaalt geld terug aan Noord-Hollandse belastingbetaler

De SP-fractie in Noord-Holland betaalt bijna een ton belastinggeld terug aan de provincie. Om precies te zijn gaat het om een bedrag van 96.516 euro dat teruggestort wordt.

Lees verder
20 juni 2013

SP vraagt opheldering over bloemenkwestie gedeputeerde Post (VVD)

De SP gaat in de Statenvergadering van maandag 24 juni opheldering vragen aan het provinciebestuur over de rol van de provincie Noord-Holland bij het aanbieden van een boeket bloemen aan Maxima in Enkhuizen. Op 14 juni zou de achtjarige Isa Lub uit Enkhuizen haar een bosje bloemen aanbieden.

Lees verder
12 juni 2013

De haven is groter dan het Noordzeekanaalgebied (opinie)

Waar gaan we wonen, waar gaan we werken en waar zal nog ruimte zijn voor natuur en recreatie? Stuk voor stuk vragen die gesteld moeten worden over één van de drukste gebieden van Nederland, het Noordzeekanaalgebied. Het stellen van deze vragen is geen overbodige luxe, het vinden van de antwoorden erop geen eenvoudige zaak. Tenminste, wanneer er geen duidelijke keuzes worden gemaakt.

Lees verder
4 juni 2013

Oproep thuiszorgdemonstratie 8 juni

De SP is tegen de bezuinigingen op de thuiszorg. Na eerdere acties is het aantal van 100.000 mensen die hun baan in de thuiszorg dreigden te verliezen gehalveerd. Daarom zijn nieuwe acties nodig. Op 8 juni organiseert ABVAKABO-FNV een demonstratie in het Oosterpark in Amsterdam en de SP wil dat zoveel mogelijk mensen daar bij zijn.

Lees verder
15 mei 2013

Gedeputeerde Van Run (VVD) schoffeert statencommissie water, economie en bestuur

De SP vindt de manier waarop VVD-gedeputeerde Van Run omgaat met de democratische besluitvorming rondom de plannen voor de nieuwe kerncentrale in Petten ongehoord. SP-statenlid Dago Wellink: “De gedeputeerde verliet bij de vergadering midden in een bijdrage van een van de statenleden over Petten opeens de zaal en kwam ook niet meer terug. En dat omdat-ie aanwezig wilde zijn bij de ondertekening van een convenant door de minister diezelfde middag in Nemo. Maar zo brengt-ie wel de democratische besluitvorming om zeep. Het is autoritair optreden en dat bij een onderwerp dat de provincie, en de burger dus, 40 miljoen euro gaat kosten als het niet veel meer is! Schandalig!”

Lees verder
14 mei 2013

Provincie trukeert met externe inhuur

De SP wil dat de provincie ophoudt met het maken van onderscheid tussen het inhuren van externen bij projecten en het inhuren van externen voor de vaste formatie. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "De provincie weet door deze truc met de externe inhuur onder de Roemernorm van 10% te blijven. Maar zo heeft het Rijk die 10%-norm niet bedoeld, en terecht: de 10% die je mag inhuren aan externen bovenop je vaste formatie is ruimschoots voldoende om zo nodig specialistische kennis in te huren. Je moet ook aan opbouw van kennis en ervaring binnen je eigen formatie wilen werken. Dat bespaart uiteindelijk de gemeenschap ook heel veel geld."

Lees verder

Pagina's

U bent hier