h

Provincie geeft SP gelijk: Wagenpark kan kleiner

10 september 2013

Provincie geeft SP gelijk: Wagenpark kan kleiner

Provincie Noord-Holland heeft vandaag moeten toegeven dat het eigen wagenpark veel kleiner kan, en dat de leden van het provinciebestuur ook best af en toe van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: "Heel goed dat de provincie nu eindelijk tot inkeer komt en ons in het gelijk stelt. Wij hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het -vergeleken met andere provincies- exorbitant grote en dure wagenpark van Noord-Holland. Zeven wagens, voor elk van de zeven bestuurders van de provincie een, is niet nodig. Dat geeft de provincie nu ook toe: het wagenpark gaat van 7 naar 4 auto's en het aantal chauffeurs van 8 naar 4. Dat scheelt de burger een paar centen!"

Vandaag maakte provincie Noord-Holland bekend dat uit vergelijkend onderzoek met andere provincies was gebleken dat het bestuur van Noord-Holland wat betreft het vervoer van de bestuurders op grote voet leefde. Te grote voet: het kon, zo bleek uit de praktijk van andere provincies, anders, met minder kosten en minder middelen. De provincie heeft daarop besloten per omgaande het wagenpark en het aantal chauffeurs te halveren. Alberts: "Klasse, dit besluit van het provinciebestuur. Wij betogen al vele jaren dat zeven wagens wel erg veel is. Tot nu toe werd dat afgedaan als wereldvreemd, goed provinciaal bestuur zo zei men kon niet zonder een groot eigen wagenpark. Dat was en is dus onzin en dat erkent de provincie nu eindelijk ook. Dat is winst, niet in de laatste plaats voor de portemonnee van de Noord-Hollander die uiteindelijk voor al die vervoerskosten van het provinciebestuur moet opdraaien!"

U bent hier