h

Provincie moet afschieten katten niet toestaan

1 oktober 2013

Provincie moet afschieten katten niet toestaan

Het gemeentebestuur van Texel wil de zwerfkatten op het eiland afschieten, omdat de asiels vol zitten en de zwerfkatten schade aanrichten aan de natuur. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Er zijn legio andere mogelijkheden om het aantal katten op Texel terug te dringen, als ze overlast geven. Texel grijpt meteen naar het jachtgeweer. Dat vinden wij te gemakkelijk. De provincie Noord-Holland mag dit niet toestaan."

Blijkens een bericht op RTV-NH is Texel een van de gebieden in Nederland waar op katten kan worden gejaagd. Voor die jacht hebben ze toestemming gekregen van gedeputeerde staten (VVD, PvdA, D66 en CDA) van Noord-Holland, omdat de katten overlast zouden geven. De Dierenbescherming is een actie begonnen om het afschieten van katten in Nederland tegen te houden. Boelhouwer: "Volgens de Dierenbeschemring bereik je meer met chippen, steriliseren en castreren. En de Dierenbescherming kan het weten. De provincie en Texel zouden de Dierenbescherming om raad moeten vragen en er alles aan moeten doen om afschieten te voorkomen. Die jacht moet niet doorgaan, want echt: jagen op huisdieren is verwerpelijk." U kunt hier meedoen aan de petitie van de Dierenbescherming tegen het afschieten van zwerfkatten. De fractie heeft de volgende vragen gesteld: Op Texel worden ook dit jaar weer zwerfkatten afgeschoten in het duingebied, aldus een bericht van RTV-NH van 30 september 2013. De Dierenbescherming is een actie begonnen om het afschieten van katten in Nederland tegen te houden. - Heeft de provincie de gemeente Texel een ontheffing afgegeven voor de jacht op katten en zo ja, voor welke periode? Kunt u uw antwoord toelichten? - Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een ontheffing voor het jagen van katten te krijgen? Heeft gemeente Texel aan al deze voorwaarden voldaan? Kunt u uw antwoord toelichten? - Voor welke (aantoonbare) schade aan de natuur (incl beschermde diersoorten) worden verwilderde katten in Texel verantwoordelijk gehouden? Kunt u uw antwoord toelichten? En hoe groot is die schade? - Hoeveel verwilderde katten leven er op het eiland Texel, volgens het gemeentebestuur, en waar komen deze katten, volgens het gemeentebestuur, vandaan? Is dit onderzocht? Kunt u uw antwoord toelichten? - Welke activiteiten heeft Texel (aantoonbaar) ontplooid om jacht op de katten te voorkomen? Kunt u uw antwoord toelichten? - Hoeveel bedragen de kosten voor beheer van de populatie van verwilderde katten door jacht en hoeveel bedragen de kosten voor beheer door preventie? - Volgens de Dierenbescherming heeft de gemeente onvoldoende aan preventie gedaan. De populatie verwilderde katten zou, omdat Texel een eiland is met een natuurlijke begrenzing, via preventie en informatieacties over chippen en steriliseren van dieren binnen de perken te houden moeten zijn. Bent u bereid gezien dit standpunt van de Dierenbescherming de ontheffing aan Texel in te trekken en het gemeentebestuur te vragen de kattenpopulatie, voorzover die voor overlast zorgt, op een andere wijze terug te dringen? Kunt u uw antwoord toelichten? UPDATE 5/12/13: Inmidels heeft de Tweede Kamer besloten dat katten nergens in Nederland meer afgeschoten mogen worden.

U bent hier