h

Provincie houdt rapport geheim uit angst voor succes bezwaren tegen megastallen

22 september 2013

Provincie houdt rapport geheim uit angst voor succes bezwaren tegen megastallen

Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP willen dat de provincie Noord-Holland geheime stukken over megakippenstal Meerkip openbaar maakt. Het provinciebestuur wil de stukken geheim houden, omdat hij vreest dat op grond van die stukken tegen vergelijkbare gevallen als Meerkip met succes bezwaar kan worden gemaakt. De drie partijen vinden dit een zeer vreemd argument. Geheimhouding is niet bedoeld om te voorkomen dat mensen die kennelijk gelijk hebben hun gelijk ook kríjgen.

Meerkip in de Wieringermeer wil een nieuwe megastal/kippenfabriek bouwen. De gemeente Hollands Kroon wil deze bio-industrie toestaan. 3000 mensen hebben daartegen be­zwaar gemaakt bij de gemeente. Zij vinden dat het onverantwoord is en dat de bio-industrie een halt moet worden toegeroepen. Onder druk van de Partij voor de Dieren met steun van SP en GroenLinks diende de provincie een protest in bij de gemeente. Behalve door de politieke druk van de drie partijen lieten Gedeputeerde Staten - bestaande uit VVD, PvdA, D66 en CDA - zich hierbij leiden door een advies van hun huisadvocaat. Dit advies wil de provincie nu juist geheim houden. Gedeputeerde Staten schreven aan Provinciale Staten: " Alleen al in de gemeente Hollands Kroon spelen nog acht vergelijkbare gevallen. Het open­baar maken van het advies van Pels zou deze initiatieven (tot verplaatsen of vergroten van megastallen) en ook andere initiatieven in andere ge­meen­ten in de provincie Noord-Holland kunnen frustreren, in die zin dat belanghebbenden die tegen de komst van een intensief veehouderijbedrijf zijn, sneller een juridische procedure zullen starten als zij beschikken over aanwijzingen dat zo'n procedure kansrijk is. Met als gevolg lange en kostbare pro­ce­dures."

Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP vinden dat de provincie tegenstanders van megastallen/bio-industrie beter gewoon gelijk kan geven, zeker wanneer zij dit juridisch ook blijken te hebben. Dan zijn ook geen lange en kostbare procedures nodig. Maandag 23 september 2013 moeten Provinciale Staten besluiten of de stukken geheim blijven. Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP zullen voor openbaar­making stemmen en kunnen niet anders dan verwachten dat de andere partijen dit ook zullen doen. Een rapport geheim willen houden om burgers te belemmeren hun gelijk te halen, is uit den boze.

U bent hier