h

Nieuws uit 2010

7 juli 2010

Openbaar vervoer Velsen-Haarlem over bestaand spoor

De SP wil dat de route van de toekomstige openbaar vervoerverbinding het bestaande spoor volgt. Tussen Haarlem en Velsen ligt het spoor er al jaren verlaten bij. Door het spoor weer in gebruik te nemen, voorkom je allerlei ongewenste ontwikkelingen in Haarlem Noord. Bovendien zijn zo de overbodige kosten van 20 miljoen euro voor een tunnel niet nodig.

Lees verder
6 juli 2010

Toch tariefdifferentiatie in Gooi en Vechtstreek?

Tariefdifferentiatie is een mooi woord om te verhullen dat concessieverleners en/of concessiehouders van plan zijn het openbaar vervoer in Nederland nog duurder te maken, door busreizigers in de ochtend- en avondspits (de periode dat de provincie vol staat met files) nog meer te laten betalen voor hun busreis. De SP heeft zich van meet af aan verzet tegen de invoering van duurdere tarieven in de spits.

Lees verder
1 juli 2010

Wat wil de PvdA nu: wel of geen marktwerking?

In de Statenvergadering van 28 juni vroeg de PvdA om een evaluatie van de marktwerking in het openbaar vervoer. Uiteraard werd dit niet toegezegd door gedeputeerde Post (VVD) want Gedeputeerde Staten – bestaande uit VVD, PvdA, CDA en GroenLinks – zijn al jaren een fervent voorstander van deze marktwerking.

Lees verder
30 juni 2010

Veiligheid, doorstroming en vrije busbaan niet belangrijk voor Gedeputeerde Staten

Tot verbazing van de SP gaan Gedeputeerde Staten bij de vaststelling van het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur met het grootste gemak aan een aantal belangrijke onderwerpen voorbij. De SP stelde met een aantal amendementen de veiligheid, doorstroming en vrije busbanen aan de orde. Gedeputeerde Post (VVD) nam niet eens de moeite om op deze belangrijke onderwerpen in te gaan.

Lees verder
22 juni 2010

Aanbesteding openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek moet beter

De aanbesteding van het openbaar vervoer in het Gooi en de Vechtstreek lijkt desastreuze gevolgen te krijgen voor de inwoners. De SP is van mening dat een goed openbaar vervoer van groot belang is. Niet alleen omdat het een rol speelt bij de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling in deze regio, maar ook vanwege de rol die goed openbaar vervoer speelt bij het sociaal actief houden van jongeren en ouderen in onze samenleving. Daarnaast zijn er ook genoeg volwassenen die om redenen van milieubehoud of om financiële redenen geen rijbewijs en/of auto hebben.

Lees verder
9 juni 2010

SP laat feestelijke receptie Remkes aan zich voorbij gaan

De Noord-Hollandse SP-statenfractie zal vanwege de hoge kosten niet deelnemen aan de feestelijkheden rond de installatie van de nieuwe commissaris van de koningin. De welkomstreceptie van Johan Remkes (VVD) gaat 36.000 euro kosten. De SP vindt dit een buitensporig bedrag, maar wil tegelijkertijd benadrukken dat het niet Remkes is die hiervoor heeft gekozen, maar Provinciale Staten zelf.

Lees verder

Pagina's

U bent hier