h

College laat treinreizigers in de kou staan

22 november 2010

College laat treinreizigers in de kou staan

Gedeputeerde Staten laten reizigers die door een vertraagde trein net hun aansluitende bus missen in de kou staan. Gedeputeerde Post (VVD) is niet bereid om het voorstel van de SP over te nemen om aansluitende bussen even te laten wachten als een vertraagde trein het station binnenkomt. Het busbedrijf krijgt een boete als de bus te laat vertrekt en de gedeputeerde wil hier niet van afwijken.

Natuurlijk wil iedereen dat bussen op tijd rijden. Maar vooral in het minder dicht bevolkte deel van onze provincie rijden de bussen niet zo vaak. Treinreizigers die dan hun aansluitende bus net missen moeten dan vaak één of soms wel twee uur op de volgende bus wachten. In zo’n situatie is het heel prettig als de aansluitende bus even wacht op overstappende reizigers.

Een bus kan natuurlijk niet onbeperkt blijven wachten op een trein die te laat is. Daarom denkt de SP aan een wachttijd van maximaal vijf minuten. Er zijn gebieden in Nederland, bijvoorbeeld in Zeeland, waar een aansluitgarantie door de provincie en de vervoerder geregeld wordt. De SP begrijpt niet waarom Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dit idee afwijzen.

U bent hier