h

'Geen boodschap aan belofte aan inwoners Amstelveen'

23 november 2010

'Geen boodschap aan belofte aan inwoners Amstelveen'

Gedeputeerde Post (VVD) heeft geen enkele boodschap aan de voormalige bewoners van de flats aan de Amstelveense Carmenlaan. Dit bleek tijdens de commissievergadering op 22 november 2010. Aan de Carmenlaan zijn in 2007 twee flats met goedkope huurwoningen gesloopt. De bewoners is beloofd dat zij terug kunnen keren in de nieuwbouw die op dezelfde lokatie zou verrijzen.

Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben hun plannen intussen gewijzigd. Volgens de gemeente worden er aan de Carmenlaan geen nieuwe woningen gebouwd omdat daar een openbaar vervoerknooppunt en kantoren moeten komen. Om die reden zou er geen plaats meer zijn voor de beloofde nieuwe woningen. Het ov-knooppunt gaat 40 miljoen euro kosten en de provincie Noord-Holland wil hier 12,5 miljoen euro aan meebetalen.

Het geplande ov-knooppunt is verbonden met het omvormen van de sneltramverbinding naar een metroverbinding en het doortrekken van de toekomstige Noord-Zuidlijn naar Amstelveen Westwijk. De SP is een tegenstander van de Noord-Zuidlijn en het doortrekken van deze lijn naar Amstelveen Westwijk. Hierdoor zullen tram 5 en de helft van de sneltramhaltes opgeheven worden. De SP wil tram 5 en sneltram 51 behouden. Het ov-knooppunt aan de Carmenlaan is overbodig. Het bestaande busstation is al een goed overstappunt.

De SP wees gedeputeerde Post op de belofte – er worden nieuwe woningen gebouwd – die aan de toenmalige bewoners van de Carmenlaanflats gedaan is. De gedeputeerde besteedde hier echter geen enkel woord aan. De collegepartijen VVD, PvdA, CDA en GroenLinks steunen de gedeputeerde in haar beleid. Alleen de SP deelde mee tegen een uitgave van 12,5 miljoen euro aan een overbodig ov-knooppunt te zijn.

De SP is dus de enige partij die hier opkomt voor de belangen van de bewoners en de overheid probeert te houden aan beloften die door de overheid aan inwoners gedaan zijn. Het spreekwoord “belofte maakt schuld” geldt blijkbaar niet voor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

U bent hier