h

Onbetrouwbare cijfers bij `hoogwaardig' openbaar vervoer Huizen-Hilversum

15 december 2010

Onbetrouwbare cijfers bij `hoogwaardig' openbaar vervoer Huizen-Hilversum

Gedeputeerde Staten gebruiken onbetrouwbare cijfers bij de besluitvorming over de HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum. Dat blijkt uit antwoorden op vragen die de SP aan het college gesteld heeft. Het college – bestaande uit VVD, PvdA, CDA en GroenLinks – is van plan tariefdifferentiatie toe te passen in de Gooi en Vechtstreek. Maar in de cijfers over de voorspelde reizigersaantallen voor de HOV-verbinding houdt het college helemaal geen rekening met de effecten daarvan.

Bij tariefdifferentiatie wordt het openbaar vervoer in de ochtend- en avondspits duurder. Ook is het mogelijk daar bovenop nog eens het reizen met bepaalde buslijnen duurder te maken dan met andere lijnen. Als het openbaar vervoer duurder wordt, zal de vraag naar dat product afnemen. Toch antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van de SP dat daarmee in de berekening van de voorspelde reizigersaantallen voor de nieuwe HOV-lijn géén rekening gehouden is.

De SP vindt dat merkwaardig. Ten eerste is het onrealistisch om als je plannen hebt om het gebruik van openbaar vervoer te ontmoedigen daarmee geen rekening te houden in de cijfers die je voor het HOV-project gebruikt. Ten tweede is het een kwalijke zaak om busreizigers en gemeenteraden in de Gooi en Vechtstreek door middel van onbetrouwbare cijfers proberen te overtuigen van de noodzaak van de HOV-lijn.

Voor de SP is het duidelijk: busreizigers willen een fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer. Daarom hebben wij ons tegen dit prestigeproject uitgesproken.

U bent hier