h

Nieuws van de afdeling

8 september 2021

Weblog Heidi Bouhlel: 'Een eervolle uitdaging'

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Vandaag verschijnt er weer een blog vanuit de SP-statenfractie. Heidi Bouhlel stelt zich voor als duo-commissielid: 'Een eervolle uitdaging'. Lees het hier

Lees verder
7 september 2021

Ruim baan voor energieslurpers met deze datacenterstrategie

Foto: Arend van Dam

Op maandag 6 september jl. werd de concept-datacenterstrategie besproken. De provincie wil hiermee alleen de regie nemen op de plaatsing van datacenters, terwijl ze hard moet ingrijpen om het klimaat, het landschap en de leefbaarheid te sparen. ‘Niemand weet hoeveel centers er nodig zijn, niemand weet hoe de lusten en de lasten verdeeld worden en niemand weet hoe er rekening is gehouden met het IPCC-rapport¹ ’, aldus Remine Alberts. De SP stelt harde eisen in aanloop naar de definitieve versie.

Lees verder
1 september 2021

Zorgen om radioactief afval stortplaats Wieringermeer

Foto: Foto / NHNieuws

De SP maakt zich grote zorgen over het storten van radioactief en zeer giftig materiaal op de stortplaats van Afvalzorg in de Wieringermeer. Dit materiaal, polonium-210, wordt sinds ruim een jaar vanaf het terrein van TataSteel in Wijk aan Zee naar Hollands Kroon gebracht, omdat de eerdere stortplaats Nauerna vol zou zijn. "Een kleine hoeveelheid polonium-210 al dodelijk kan zijn, of op z’n minst ernstige celafwijkingen veroorzaken. We willen graag van de Gedeputeerde Staten weten of men dit wist, wie het wist en wie er toestemming en de nodige vergunningen heeft verstrekt”, zegt SP-statenlid Wim Hoogervorst. Hij stelde statenvragen.*

Lees verder
26 augustus 2021

Noordse woelmuis en festivals gaan niet samen in beschermd natuurgebied Het Twiske

Foto: Foto / waarnemingen.nl

Nabij het intensief gebruikte deel van natuurgebied Het Twiske werd de Noordse woelmuis aangetroffen. In Het Twiske laat men geregeld festivals toe, zoals Welcome to the Future en het Zomer-/Lentekabinet. Omdat aan de beschermde status van dit natuurgebied en diens bewoners nogal eens voorbij wordt gegaan, stelt de SP vragen. ‘Het gewelddadig verstoren van deze hoogwaardige natuur moest eens afgelopen zijn’.

Lees verder
23 juli 2021

Theater Meervaart aanslag op natuurwaarden Sloterplas

Foto: Martine de Vente / Westkrant

De gemeente Amsterdam wil een prestigeobject neerzetten in de Sloterplas. De meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de verplaatsing van Theater Meervaart. De Noord-Hollandse SP-fractie maakt zich ernstig zorgen over het gebied en vraagt het provinciaal bestuur naar de natuurwaarden en naar de leefbaarheid in en om het Sloterpark.

Lees verder
21 juli 2021

Landsmeer kiest voor recreatiewoningen in plaats van huurwoningen

Foto: Foto / Immoregio

In de gemeente Landsmeer worden mogelijk vakantiehuisjes geplaatst waar honderd woningen kunnen staan. Ondertussen loopt de wachttijd voor een huurwoning er steeds verder op; woningzoekenden moeten ruim 22 jaar wachten. De SP maakt zich hard voor de sociale huisvesting en stelt vragen aan het provinciebestuur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier