h

Nieuws van de afdeling

6 februari 2023

11 februari: Volksprotest 'Nationaliseer onze energie'

Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen. Terwijl wij in de kou zitten, maken Essent, Eneco en Vattenfall samen een miljard winst per jaar. In plaats van onze rekening te verlagen, wordt dit geld verdeeld onder de aandeelhouders.

Lees verder
5 februari 2023

SP Noord-Holland doet voorstel om energievoorziening in provinciale handen te krijgen

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De Nederlandse energiemarkt is vergaand geliberaliseerd en geprivatiseerd en daarmee is publieke zeggenschap over een basisbehoefte verschoven naar de markt. SP Noord-Holland maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende problemen op de energiemarkt en wil dat de provincie Noord-Holland grondig onderzoek doet naar de mogelijkheden dit in eigen handen te nemen. De SP geeft hierbij de voorkeur aan een provinciaal energiebedrijf.

Lees verder
1 februari 2023

De Texelse Maarten Dijksen stelt zich voor in podcast

Foto: Wiebe Kiestra / SP

Met de campagne voor de boeg voor de Provinciale Statenverkiezingen, stelt Maarten Dijksen zich voor in de podcast van de Texelse Courant. In het programma Texel deze Week vertelt Maarten waarom hij zich bij de SP heeft aangesloten en hoe het komt dat hij de nummer drie is geworden op de kandidatenlijst van SP Noord-Holland. Maarten vertelt erover: “Ik heb behoorlijk lopen klagen op de politiek, maar na een tijdje heb ik de vinger naar mezelf gewezen en bedacht ‘wat doe ík er eigenlijk aan?’"

Lees verder
20 januari 2023

Column: "Een gezond en leefbaar Noord-Holland voor iedereen"

Foto: Foto / Wiebe Kiestra Fotografie

Vandaag verschijnt er weer een column vanuit onze statenfractie. Remine Alberts is wederom lijsttrekker van de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen. Zij schrijft: "Een gezond en leefbaar Noord-Holland voor iedereen."... Lees haar column hier

Lees verder
19 januari 2023

Een schoon Tata; nog eens decennia later?

Foto: RIVM / rivm.nl

In de statencommissie NLG (Natuur, Landbouw en Gezondheid) werd afgelopen maandag weer eens over Tata Steel gesproken. Er werd gesproken over de maatregelen die het provinciebestuur heeft genomen om Tata Steel groener en gezonder te krijgen. Ook werd er gesproken over de vergunningen die de staalfabriek nodig heeft en over de dwangsommen die ze moet gaan betalen. Statenlid Anna de Groot (SP): “Het proces vordert nauwelijks. Logisch als je bedenkt dat deze fabriek in het verleden maar heel weinig beperkingen werd opgelegd. De omwonenden roepen al decennialang om maatregelen en nú pas komen de overheden in actie.” De SP wil echter niet nog eens decennia wachten op een schoon Tata.

Lees verder
23 december 2022

Delegatiebesluit kan vriendjespolitiek mogelijk maken

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De omgevingswet die 26 wetten moet vervangen, is volgens de SP een gedrocht. De invoering van die wet wordt alwéér uitgesteld. In de tussentijd moeten provincies en gemeenten zich in allerlei vreemde bochten wringen. Het ingestelde provinciale ‘delegatiebesluit’ is zo’n vreemde bocht; het provinciebestuur mag daarbij zonder instemming van de Provinciale Staten een besluit nemen. In de laatste statenvergadering van het jaar stelt SP-statenlid Heidi Bouhlel het aan de kaak: “Het delegatiebesluit moet nodig onder de aandacht worden gebracht, want het werkt vriendjespolitiek in de hand”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier