h

Landbouwgif gevonden in verschillende plaatsen in Noord Holland: SP en PvdD stellen vragen

9 maart 2024

Landbouwgif gevonden in verschillende plaatsen in Noord Holland: SP en PvdD stellen vragen

Naar aanleiding van de vondst door milieuorganisatie Mobilisation fort he Environment van al decennia verboden kankerverwekkend landbouwgif in o.a. de grond van Venhuizen en natuurgebied het Zwanenwater stellen de PvdD en de SP een aantal vragen aan het college.

Het is merkwaardig dat niet het hoogheemraadschap of de provincie maar een particuliere organisatie als Mobilisation for the Environment deze ontdekking heeft gedaan. Op de Europese ranglijst die weergeeft hoe goed landen hun waterkwaliteit op orde hebben, staat Nederland helemaal onderaan. Het hoogheemraadschap kiest er echter voor de verbetering van waterkwaliteit in één van deze gebieden (Venhuizen) uit te besteden aan belanghebbenden als LTO. Het wordt tijd dat de provincie en het hoogheemraadschap de belangen van inwoners en natuur boven financiële belangen van een aantal agro-ondernemers stellen.

Verboden onkruidverdelger op meer plekken in provincie aangetroffen, ook in wandelgebied 

Verboden onkruidverdelger aangetroffen in water Venhuizen: "Direct gevaar voor omwonenden"

De grote vraag rondom vondst giftig dinoterb: waar komt het vandaan?

Johan Vollenbroek slaat alarm over illegaal gebruik bestrijdingsmiddel dat gevaar vormt voor zwangere vrouwen

De vragen van PvdD/SP

Zijn bestrijdingsmiddelen in de landbouw gif? 

In de actuele discussie over het te lage rijksbudget voor het Provinciaal Plan Landelijk Gebied tussen SP-fractievoorzitter Remine Alberts en BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain maakte mevrouw de Sain bezwaar tegen het gebruik van het woord “gif” voor door de overheid op dit moment toegestane bestrijdingsmiddelen.  

Helaas is in onze ogen het gebruik van deze term zeer gerechtvaardigd. Uit onderzoek door verschillende instituten blijkt dat de risico’s van deze bestrijdingsmiddelen systematisch te laag worden ingeschat, zeker als de middelen in combinatie worden gebruikt.  

Zembla ontdekte onder andere dat het College voor Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Nederland gevoelige informatie over de risico’s van landbouwgif achterhoudt. Het Ctgb is verantwoordelijk voor het toetsen van de veiligheid van bestrijdingsmiddelen. 

Dit is te zien in de volgende Zembla uitzendingen: 

Dossier Zembla over bestrijdingsmiddelen

Interview over het bestrijdingsmiddel glyfosaat (dat verdacht wordt van het veroorzaken van de ziekte van Parkinson) met minister Adema in de Hofbar: Glyfosaat: goed of giftig?

 

Reactie toevoegen

U bent hier