h

Nieuws van de afdeling

20 oktober 2020

Weblog Marie-France van Oorsouw: "HELLO, GOODBYE..."

Foto: Foto / Allard Pierson Museum

Elke twee weken schrijft een lid van de fractie een blog. Deze keer is het de beurt aan Duo-Commissielid Marie-France van Oorsouw. Marie-France verhuist naar Noord-Brabant. Klik hier voor haar afscheidsblog, genaamd: "HELLO GOODBYE..."

Lees verder
12 oktober 2020

De Omgevingsverordening raakt ons allemaal

Foto: Foto / revital.nl

Op maandag 5 oktober vergaderde de Provinciale Staten (PS) over de voorgelegde Concept-Omgevingsverordening. Deze verordening vervangt 21 ‘oude’ verordeningen. Het is de bedoeling dat het voor de burgers en ondernemers efficiënter wordt om vergunningen aan te vragen en te doorlopen, als men een wijziging wil aanbrengen in de openbare ruimte. Statenlid Remine Alberts: ‘Het is goed om zaken te willen vereenvoudigen, maar er staat veel op het spel. We moeten ondertussen waken over het milieu en de natuur. Als we niet uitkijken geven we ook een stuk van de democratische controle uithanden.’

Lees verder
7 oktober 2020

SP boekt succes bij Regionale Energiestrategieën Noord-Holland: op weg naar echte participatie en 50% mede-eigenaarschap zon en wind; Geingebied blijft hopelijk gespaard

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Een van de kindjes van het landelijke Klimaatakkoord is de Regionale Energiestrategie (RES), opgebouwd uit 30 gebieden met besturen. Daarmee is dit een nieuw, niet-gekozen lichaam tussen provincie, waterschap en gemeente en dat verregaande voorstellen kan doen rondom de inrichting van de open ruimte, maar dan wel verengd tot zon en wind-op-land. De twee Regionale Energie Strategieën (RES) die Noord-Holland rijk is worden nauwelijks ondersteund door de bevolking, zo blijkt uit een keur aan moties op gemeentelijk niveau die met name de plaatsing van zeer grote windturbines vrezen. Een selectie van bewoners en belangenbehartigers woonden ‘ontwerpateliers’ bij, maar hun inbreng was vooral het plakken van stickertjes op vooraf reeds vastgestelde locaties. Veel aanwezige partijen zoals windcoöperaties, zitten daar om hun eigen business model te promoten en om (hoewel dat zeker hun bedoeling niet is) boeren – de lusten - en omwonenden – de lasten - tegen elkaar op te zetten. Zij maken zeker geen onderdeel uit van een aselect gekozen groep omwonenden, zoals het eigenlijk zou moeten, maar tellen wel mee in de ‘participatie’. De gewone burger wordt niet gehoord. Daarom stemde de SP-fractie op 5 oktober in de Statenvergadering tegen het voorstel om de RES vast te stellen.

Lees verder
5 oktober 2020

Anna de Groot beëdigd als Duo-Commissielid

Foto: Foto / SP

Vandaag is Anna de Groot beëdigd als Duo-Commissielid. Zij vervangt Marie-France van Oorsouw, die dit jaar naar Noord-Brabant verhuist. Anna is namens de SP tot 2019 Statenlid geweest. Ze zal de komende periode voornamelijk de portefeuille Natuur, Landbouw en Gezondheid onder haar hoede nemen.

Lees verder
30 september 2020

Weblog Wim Hoogervorst: 'De politiek is bij jou om de hoek!'

Foto: Willem Croese / SP

Elke twee weken schrijft een lid van de Statenfractie een blog. Deze keer is het de beurt aan statenlid Wim Hoogervorst. Lees hier zijn blog: "De politiek is bij jou om de hoek!"

Lees verder
8 september 2020

Weblog Remine Alberts: 'Boos'

Foto: foto / Provincie Noord-Holland

Elke twee weken schrijft een lid van de Statenfractie een blog. Deze keer is het de beurt aan statenlid Remine Alberts. Lees haar blog hier: 'Boos'

Lees verder

Pagina's

U bent hier