h

Einde A8-A9?

1 maart 2023

Einde A8-A9?

Foto: Bruggeman / SP

Ik kan me nog goed herinneren toen ik voor het eerst de plannen voor de verbindingsweg A8-A9 onder ogen kreeg. Ik was gemeenteraadslid in Zaanstad en het was 2007. Ik snapte er de ballen van waarom er een snelweg zou moeten worden aangelegd in kostbaar groen. Dus ik vroeg gelijk alle papieren op. Ik kreeg - het was immers 2007 - een dik boek.

De snelweg zou een lieve duit (110 miljoen euro) en veel kostbaar groen gaan kosten. Maar de SP zat destijds in de coalitie van Zaanstad en ik moest toch vóór stemmen. En daar hoorde een reservering bij van 14 miljoen euro. Gelukkig draaide de SP-fractie, die na 2010 in de Zaanse gemeenteraad kwam. De SP in Zaanstad is sedertdien tégen! En is dat tot dusver gebleven.

De eerste daad van verzet tegen de aanleg van de provinciale snelweg kwam van de voormalige SP-statenleden Harald Bos en Bert Putters. Zij stelden in 2010 schriftelijke statenvragen waaruit blijkt dat de SP geen enkel geloof in de snelweg heeft. Dan is het even stil. Maar in 2016 gaat de SP weer volle kracht vooruit. We ondersteunden de boeren in het gebied en bezetten met hen Fort aan den Ham (2016), we deden onderzoek en brachten een onderzoeksrapport uit (2016)¹, we organiseerden een wandeling en informatiemarkt in het gebied (2018) en we maakten daarna op heel veel manieren duidelijk dat de A8-A9 er vooral niet moet komen!

Foto: Marnix Bruggeman / SP

En nu is het zover. Niet uit milieu- overwegingen maar uit overwegingen van cultuurhistorie gaat de A8-A9 hoogstwaarschijnlijk niet door. Icomos, het adviesbureau van Unesco, geeft voor de tweede maal een negatief advies. Het werelderfgoed, de Stelling van Amsterdam (een grote cirkel van historische forten rond Amsterdam), mag niet doorsneden worden door een snelweg, ook niet als deze verdiept wordt aangelegd. De verdiepte weg is trouwens ook nog een dingetje, deze zal 1 miljard euro gaan kosten én de kosten worden natuurlijk altijd hoger dan geraamd. Zo gaat dat nu eenmaal.

Gedeputeerde Olthof, vroeger PvdA- wethouder in Zaanstad, ziet het inmiddels ook niet meer zitten. Hij zegt dat de weg voor Zaanstad belangrijk is, maar dat het provinciebestuur niet echt overtuigd is van de noodzaak. Het Rijk, in Den Haag, is nog minder enthousiast. En hij heeft het over het erfgoed: "Als Nederland hebben wij de mond vol over het behoud van erfgoed in de hele wereld. Ik denk niet dat na dit advies het ministerie zegt dat er toch een snelweg door ons eigen erfgoed moet komen.”

De gemeenten Heemskerk en Beverwijk willen hun toegezegde bijdrage aan de provinciale snelweg schrappen. Uiteraard brengt de SP het schrappen van de € 14 miljoen in het investeringsfonds van Zaanstad ook weer in de herhaling.

Exit A8-A9, dus. Ongetwijfeld zal er nog gepruttel komen van een aantal fracties in Provinciale Staten. En de VVD, POV, DZ, CDA en D66 in Zaanstad geven hun wens, die ze jarenlang met tromgeroffel, klaroengeschal en halve waarheden onder de aandacht gebracht hebben, ook niet zomaar op. De periode van bezinning zal niet in stilte zijn.

De SP gaat nu (nogmaals) het plan van de Groene Combinatie weer flink onder de aandacht brengen. Het is een prima plan van de partijen en bewonersorganisaties in het gebied, dat ten uitvoer moet worden gebracht. Een mooie taak voor na 15 maart. Zowel in Provinciale Staten van Noord-Holland als in de gemeenteraad van Zaanstad.

De SP is er hartstikke trots op dat we het verschil hebben kunnen maken. De A8-A9 gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. Gelukkig zijn er nog genoeg andere onderwerpen waarmee we in Noord-Holland het verschil kunnen maken. We hebben voorlopig nog genoeg kwesties om onze tanden in te zetten!


¹ Het SP-onderzoeksrapport 'A8-A9. Een weg in schaapskleren' treft u hier aan.

Meer lezen over de gehele historie rondom dit planidee? Klik dan hier.

Foto: Marnix Bruggeman / SP

Foto: Anna de Groot / SP

 

U bent hier