h

Anna de Groot

(06) 17 68 62 76

Geboren in Utrecht, Croesestraat 56 bis, kwam ik op m'n 34ste in Wormerveer, gemeente Zaanstad, wonen. Het was de liefde die me naar Noord-Holland lokte. Ik woon nog steeds in het pittoreske Wormerveer, waar de contingenten oude arbeiderswoningen steeds verder de veengrond inzakken, en heb nog steeds dezelfde liefde. Inmiddels mag ik me van mezelf ook een 'echte gladoor' noemen.

Toen ik zo rond de eeuwwisseling of iets eerder SP- lid werd, had ik me de toekomst niet kunnen voorstellen. Want het ging zoals met de meeste enthousiaste SP'ers. Na mijn eerste SP- vergadering werd ik er ingeluisd. Ik werd organisatiesecretaris van de afdeling Zaanstreek. In 2002 werd ik lijsttrekker in Zaanstad, een kunstje dat ik in 2006 nog een keer herhaalde. Tot mijn grote verrassing werd ik in 2009 door de nieuwbakken afdeling Wormerland gevraagd om wethouder te worden en tot mijn nog grotere verrassing wérd ik het in 2010. Dat ging goed, de SP Wormerland bleef, met mij als wethouder, vier jaar aan het roer van de landelijke gemeente.

In 2015 werd ik statenlid in Noord-Holland. Gekozen met een heleboel voorkeursstemmen. Al snel vond ik het werk in Provinciale Staten buitengewoon boeiend. Als statenlid ben je steeds bezig een puzzel te leggen. Je weegt af of het bouwen van een woonwijk, het aanleggen van een weg, het plannen van een industrieterrein zich verhoudt tot het belang van de natuur. Want de natuur hebben wij allemaal nodig voor onze toekomst. Zonder natuur is het heel snel gedaan met de mens. 

Zo jammer. Bij de statenverkiezingen van 2019 ging de SP van zes naar drie zetels in Provinciale Staten. Ik was de nummer vijf op de kandidatenlijst en viel dus over de rand. Maar niet getreurd, de gemeenteraadsfractie in Zaanstad had dringend een steunfractielid nodig en dat was ik. En toen de SP- afdeling Zaanstreek dringend een voorzitter nodig had, meldde ik me ook. En zo kreeg ik het een beetje druk, maar wel lékker druk.

Ergens in juni 2020 belde Eric Smaling me op. Ik was net bezig om met een verhuizing te helpen. Marie-France van Oorsouw ging naar de bakermat van de SP verhuizen, naar Oss, en er was dus een nieuw duo-commissielid nodig voor de statenfractie. En ik was de volgende op de lijst. Helemaal heppiedepeppie zei ik direct 'ja'! En zo werd ik het nieuwe duo-commissielid en voer ik het woord in de statencommissies NLG (Natuur, Landbouw en Gezondheid) en EFB (Economie, Financiën en Bestuur).

Het lijdt geen twijfel dat ik een echte SP'er ben die alle onderwerpen die voorbij komen kan vertalen naar het gedachtengoed van de SP.

Als jullie een rode motor voorbij zien flitsen met mij achterop, dan ga ik 'even kijken' hoe Noord-Holland erbij ligt. En even kletsen met Noord-Hollanders en hen vragen: 'Wat vindt ú ervan ...........?'

Onderwerpen in de portefeuille:   

Landbouw, stikstof, visserij. Natuur & landschap. Recreatie en toerisme. Bodemdaling. Dierenwelzijn. Bestuur, juridische zaken, IPO en P&O. Cultuur. 

U bent hier