h

Voorstellen van SP voor meer grip op de woningbouw en verbetering van het OV op Texel afgewezen

20 november 2023

Voorstellen van SP voor meer grip op de woningbouw en verbetering van het OV op Texel afgewezen

Foto: SP

De motie van de SP om via actiever grondbeleid tot de bouw van meer sociale huurwoningen en huizen voor de middenklasse te komen (zie artikel "Woningbeleid in de provincie" van Jacob Kes) werd in de Statenvergadering van 13 november niet aangenomen. Ook het voorstel van de SP voor een proef met een provinciaal vervoersbedrijf op Texel om de verbetering van het OV meer in eigen hand te nemen kreeg helaas geen steun. 

 

Aan de oproep van de SP aan het college om zich in te spannen voor het behoud van de Lutkemeerpolder werd geen gehoor gegeven en het college bleek ook al niet bereid om op het verzoek van de SP in te gaan om inzicht te geven in de huidige kosten voor de geplande (peperdure en overbodige) afslag van de A9 bij Heiloo. 

 

Al met al reden temeer om woensdag uw stem uit te brengen op de SP, want een krachtig geluid tegen de doorgeslagen marktwerking, wat essentiële overheidstaken alleen maar slechter en duurder maakt, is hard nodig. 

Motie OV Texel

Motie kosten A9

Motie woningbouw

Motie Lutkemeer

Reactie toevoegen

U bent hier