h

Publieke Voorzieningen: Een Erfgoed om te Koesteren

20 oktober 2023

Publieke Voorzieningen: Een Erfgoed om te Koesteren

Foto: SP

In een tijd waarin marktwerking steeds meer terrein wint en de privatisering van publieke voorzieningen normaal lijkt te zijn, rijst de vraag: waarom zouden we onze publieke voorzieningen in publieke handen moeten houden? Het antwoord op deze brandende vraag raakt de kern van onze samenleving en de waarden die we koesteren.

Publieke voorzieningen zijn cruciaal voor de stabiliteit en welvaart van een samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, het openbaar vervoer, onderwijs, energievoorziening en postdiensten. Deze diensten zijn de ruggengraat van een gezonde maatschappij. Zij verzekeren ons van toegang tot essentiële behoeften, ongeacht iemands achtergrond, inkomen of geografische locatie. Dat is het fundament van solidariteit en gelijkwaardigheid waarop onze samenleving rust.

Waarom moeten deze publieke voorzieningen dan koste wat kost in publieke handen blijven? Het antwoord schuilt in het besef dat de marktwerking niet altijd in staat is om dezelfde waarden te waarborgen. De markt is gedreven door winst en concurrentie, en als het gaat om diensten die voor de hele samenleving van vitaal belang zijn ontstaan er risico's.

Publieke voorzieningen mogen niet failliet gaan omdat ze essentieel zijn voor het welzijn van ons allemaal. Als ze aan de markt worden overgelaten kunnen winstmaximalisatie en kostenbesparingen de boventoon voeren. Met als gevolg dat kwaliteit en toegankelijkheid in het geding komen. De zorg wordt gereduceerd tot financiële cijfers, het openbaar vervoer verliest zijn frequentie in dunbevolkte gebieden, onderwijs wordt een privilege en energie- en posttarieven schieten omhoog.

Een publieke dienstverlening wordt echter gedreven door een ander doel: het dienen van het algemeen belang. Publieke voorzieningen zijn verantwoording schuldig aan de samenleving als geheel, niet aan aandeelhouders. Dit betekent dat ze de plicht hebben om te zorgen voor iedereen ongeacht de financiële situatie. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de burgers. En daardoor kunnen ze investeren in langetermijnprojecten en innovaties die de samenleving vooruithelpen zonder onmiddellijke financiële winst als drijfveer.

Kortom, publieke voorzieningen zijn geen luxe, maar een noodzaak. Het behouden van deze essentiële diensten in publieke handen is een blijk van ons geloof in gelijkwaardigheid, toegankelijkheid en het algemeen welzijn. Het is een erkenning van het feit dat sommige zaken te belangrijk zijn om aan de handen van de markt over te laten. Onze publieke voorzieningen zijn een erfgoed dat we moeten koesteren, want ze vormen de hoeksteen van een rechtvaardige en welvarende samenleving. Daarom blijven wij als SP strijden om deze voorzieningen niet de prooi van de markt te maken

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier