h
1 maart 2020

Ledendag SP Noord-Holland 2020

Foto: Marcel Lathouwers / SP

SP Noord-Holland organiseerde op 28 februari 2020 de SP Ledendag. Op deze dag werden Noord-Hollandse SP-leden door een team van vrijwilligers rondgeleid door het monumentale provinciehuis, Paviljoen Welgelegen. De Statenleden Eric Smaling en Remine Alberts vertelden over de provinciale politiek, de hedendaagse politieke items en over de rol van de SP hierin. Het was een zeer geslaagde dag!

Lees verder
24 februari 2020

Weblog: Remine Alberts

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Remine Alberts met "Ondertussen in de Verenigde Staten" ... Klik hier voor haar blog

Lees verder
17 februari 2020

Stop de verhuurderheffing

Foto: Marcel Oosterwijk / flickr.com

Door de verhuurderheffing en de anti-tax avoidance richtlijn (ATAD) moeten woningcorporaties elk jaar drie tot vier maanden aan huurinkomsten inleveren bij Het Rijk, om de staatskas te spekken. Dit geld hebben de corporaties hard nodig om woningen te bouwen en om te kunnen verduurzamen. Corporaties zien zich zelfs genoodzaakt om de huren jaarlijks te verhogen. Het begrotingstekort van Het Rijk bestaat niet meer. Voor de SP reden om wederom een halt toe te roepen aan de verhuurderheffing. Met succes!

Lees verder
11 februari 2020

Natuur boven alles

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Op 10 februari stond het Ambitiedocument Twiske-Waterland op de provinciale agenda. De partijen konden hun zienswijzen meegeven aan de gedeputeerde Jack van der Hoek (D’66). De SP komt met een amendement om in de toekomst overnachtingen en natuur verstorende festivals in het Twiske onmogelijk te maken. Remine Alberts: “Het is een kwetsbaar Natura2000-gebied, daar moeten we heel zuinig op zijn en mogen het daarom niet aan de commercie verkwanselen.”

Lees verder
6 februari 2020

Werken aan draagvlak voor energietransitie grondig mislukt

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Achttien statenleden van de oppositie, waaronder de SP-fractie, verlieten de vergadering van Provinciale Staten. Zij protesteerden daarmee tegen de onwil van het provinciebestuur om aan draagvlak te werken voor de Regionale Energie Strategie (RES).

Lees verder
6 februari 2020

Groeiend verzet tegen commercialisering van Het Twiske

Foto: Arend van Dam / arendvandam.nl

De toekomst van recreatiegebied Het Twiske wordt op maandag 10 februari besproken in de provincie Noord-Holland. Onderwerp van bespreking is het zogeheten Concept Ambitiedocument Twiske-Waterland. Terecht punt van zorg is hoeveel recreatie wordt toegestaan in dit beschermde natuurgebied. De opstellers van het document zien veel uitbreidingsmogelijkheden.

Lees verder
29 januari 2020

Weblog: Marie-France van Oorsouw

Foto: Marcel Lathouwers

Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Marie-France van Oorsouw met "RES - kent u die uitdrukking?"... Klik hier voor haar blog

Lees verder
18 januari 2020

Archeologie en erfgoed in Noord-Holland – erop of eronder

Foto: Marie-France van Oorsouw

De afgelopen maanden heeft de SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland enkele malen schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een ernstige verstoring van het archeologisch bodemarchief op Wieringen. De beantwoording van deze vragen door Gedeputeerde Staten had grosso modo als strekking ‘Wij gaan er niet over’.

Lees verder
14 januari 2020

Weblog: Wim Hoogervorst

Foto: Marcel Lathouwers

Na een korte onderbreking gaan we uiteraard weer verder met onze tweewekelijkse blog. Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Wim Hoogervorst met 'Meepraten is eng'... Klik hier voor zijn blog

Lees verder
28 december 2019

SP stelt (wederom) vragen over de buurtbus

Foto: SP / hartvannederland.nl

Op een aantal plekken in onze provincie heeft een kaalslag plaats gevonden in het OV. Verschillende reguliere lijndiensten zijn, omdat ze ‘niet rendabel’ zouden zijn, vervangen door buurtbussen. Op die plekken zijn buurtbusverenigingen opgericht. Deze verenigingen van vrijwilligers rijden in kleine, acht-persoonsbusjes door kleinere dorpen en steden, om toch een vorm van openbaar vervoer te kunnen bieden. De SP heeft respect voor al die vrijwilligers - zonder hen zou er waarschijnlijk op veel plekken helemaal geen bus meer rijden.

Lees verder

Pagina's