h

‘Klimaatvoorstellen nog steeds te lastig?’

22 november 2022

‘Klimaatvoorstellen nog steeds te lastig?’

Foto: Marcel Lathouwers / SP

In de Provinciale Staten van Noord-Holland deelde fractievoorzitter Remine Alberts haar kritiek op de huidige maatschappelijke en politieke situatie. Na haar betoog, tijdens deze Algemene Beschouwingen, deed ze maar liefst negen voorstellen om het leven van Noord-Hollanders beter te maken; voorstellen om de natuur te laten floreren, om het klimaat een handje te helpen en om de directe leefomgeving te verbeteren. Remine Alberts: “Voor veel fracties leek mijn kritiek¹ te lastig om aan te horen. Voorstellen over schone lucht, leefbaarheid en volkshuisvesting - die al onze inwoners aangaan – wuift de meerderheid gewoon weg. Waar blijf je dan met je klimaatambities en je mooie woorden over ‘duurzaam doorpakken’?”

Bij al deze voorstellen kwam het provinciebestuur niet verder dan één concrete toezegging. Bij het SP-voorstel om misbruik van privéjets aan banden te leggen, gaf de gedeputeerde aan om hierover met de minister in gesprek te gaan. “Dat zet nog te weinig zoden aan de dijk”, aldus Alberts. Bij een ander voorstel om voor meer schone lucht en een beter klimaat te zorgen, volgde de meerderheid van de fracties eveneens de woorden van het provinciebestuur. De SP stelde namelijk voor om cruiseschepen uit het Noordzeekanaal en uit de havens van Amsterdam te verbannen. Eén cruiseschip stoot immers net zoveel fijnstof uit als één miljoen auto’s en net zoveel CO2 als 83.000 auto’s. Het provinciebestuur beloofde dat de tientallen schepen per jaar, vanaf het jaar 2030 energieneutraal zullen zijn. Alberts: “Deze enorm vervuilende, drijvende flatgebouwen over zeven jaar energieneutraal? De meerderheid gelooft te braaf deze woorden en wil ze nu niet uit onze provincie verdrijven”. Zo deed de SP nog meer voorstellen die het niet haalden².

Het misbruik van vluchten met privéjets aan banden leggen en het verbannen van cruiseschepen, zal de gezondheid van duizenden – zo niet miljoenen – mensen verbeteren. Met de andere voorstellen geeft de SP meer ruimte aan de natuur, omdat het simpelweg verplicht is. En stellen we voor om meer geld aan het openbaar vervoer te besteden en stellen we voor om minder sociale huurwoningen te slopen. Fractievoorzitter Remine Alberts: “Allemaal prachtige ideeën voor een meer duurzame en gezonde wereld. De meerderheid van de partijen lijkt vast te zitten in het oude ‘economie-eerst’-denken en heeft te weinig oog voor deze concrete maatregelen, die we nú al samen kunnen nemen.


¹ Het gehele betoog van SP-fractievoorzitter Remine Alberts - en dus het alternatief van de SP - is hieronder terug te zien in de video.

² Alle voorstellen zijn hieronder in de bijlagen terug te lezen. Het voorstel dat wel werd aangenomen, genaamd ‘Wet Bibob toepassen bij recreatieparken’, is er eveneens te raadplegen. Hier wordt binnenkort in een ander artikel op deze pagina aandacht aan besteed.

U bent hier