h
19 december 2019

Het Formule 1-debacle uitgelegd

Foto: Marcel Lathouwers

Op 9 december organiseerden SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie een hoorzitting over de geplande Formule-1 race in Zandvoort. Dit trio bleef over nadat de andere partijen hadden aangegeven geen interesse te hebben. Met bioloog Marc Janssen, de milieu- en omgevingsadvocaten Henri Sarolea en Valentijn Wösten en (schriftelijke inbreng van) Europese natuurwetgeving-deskundige Floor Fleurke van Universiteit Tilburg zat er een flink volume aan denkkracht bij elkaar.

Lees verder
15 december 2019

Weblog: Remine Alberts

Foto: Marcel Lathouwers

Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Remine Alberts met "Scheikunde en kapitalisme"... Klik hier voor haar blog

Lees verder
26 november 2019

Kamervragen SP over bomenkap Schoorlse Duinen

Foto: Johan Wieland / Flickr

Er is veel ophef over de kap van 20 hectare dennenbos in de Schoorlse Duinen. Staatsbosbeheer is er al mee begonnen, maar de vergunningsaanvraag is (tijdelijk) ingetrokken. SP Tweede Kamerlid Frank Futselaar stelt vragen aan minister Carola Schouten (D’66, Natuur). Hij maakt zich net als vele bezoekers, omwonenden en natuurorganisaties zorgen over het gebied.

Lees verder
25 november 2019

Weblog: Eric Smaling

Foto: Marcel Lathouwers / SP NH

Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Eric Smaling met "Overleeft de reus in de duinen?"... Klik hier voor zijn blog

Lees verder
18 november 2019

SP stemt tegen Noord-Hollands klimaatakkoord

Foto: SP / bnnvara.nl/kassa

Het landelijke klimaatakkoord, bereikt aan een hele serie praattafels, moet in de verschillende provincies worden uitgevoerd. Over het Noord-Hollandse deel werd in Provinciale Staten gedebatteerd. Het akkoord betreft een grote hoeveelheid maatregelen, variërend van energiebesparing in de industrie en overstappen op duurzame landbouw tot het uitbreiden van windparken, zonneweiden en woningen zo snel mogelijk van het gas af halen.

Lees verder
18 november 2019

Geen uitbreiding van festivals in Natuurgebied Het Twiske

Foto: Johan Wieland

Tijdens de oordeelsvormende vergadering in Landsmeer van 14 november j.l. werd een initiatiefvoorstel besproken. De lokale fracties van GroenLinks en D’66 willen hiermee vooral de organisatie van het Recreatieschap Twiske-Waterland ter sprake brengen. Eveneens de vraag of het concept-ambitiedocument Twiske-Waterland wel democratisch tot stand is gekomen. De gemeenteraad van Landsmeer sprak uit unaniem tegen de uitbreiding van festivals en campings in Het Twiske te zijn.

Lees verder
16 november 2019

Weblog: Wim Hoogervorst

Foto: Marcel Lathouwers

Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Wim Hoogervorst met "Leefbaar"...  Klik hier voor zijn blog

Lees verder
2 november 2019

Formule 1: Provincie in de bres voor de commercie

Foto: RFdeRooij / Flickr

De Provincie Noord-Holland lijkt partij te kiezen voor de private onderneming Circuit Park Zandvoort BV. De rechter heeft onlangs in een kort geding besloten dat ze de Provincie in het gelijk stelt. De provincie is van mening dat de Formule 1 ‘van groot openbaar belang’ is en daarom door moet gaan. SP-Statenlid Eric Smaling is verontwaardigd en vraagt Gedeputeerde Staten (GS) tijdens de politieke behandeling om een verklaring.

Lees verder
29 oktober 2019

Weblog: Marie-France van Oorsouw

Foto: Marcel Lathouwers

Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Marie-France van Oorsouw met "Bodemarchief"...  Klik hier voor haar blog

Lees verder
15 oktober 2019

Milieu-eisen Tata omzeild

Foto: Rob.Brink / Flickr

Er is al een tijd veel te doen over de relatie tussen de uitstoot van grafiet en (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen door Tata Steel. Het RIVM deed onderzoek en vond dat onder andere loodgehaltes in de 'grafietregens' hoger zijn dan de wettelijk toegestane norm. Lood wil je niet in de bloedbaan van een kind terugvinden. Omwonenden zijn hierbij grotendeels afhankelijk van de manier waarop de provincie handhaaft. Het programma EenVandaag maakte een stevig nieuwsitem en nam interviews af met SP-Statenlid Eric Smaling en met bestuurder Linda Valent van Dorpsraad Wijk aan Zee.

Lees verder

Pagina's