h

Provincie Noord-Holland vóór wijziging Transgenderwet

14 oktober 2022

Provincie Noord-Holland vóór wijziging Transgenderwet

Foto: Rasbak / Wikimedia Commons

Een motie om de provincie zich uit te laten spreken voorstander te zijn van wijzigingen in de Transgenderwet, werd aangenomen. In een reactie op de PvdD-motie 'Steun voor het recht op zelfbeschikking'¹ verklaarde Statenlid Anna de Groot: “Als mede indiener van deze motie zijn we hier uiteraard erg blij om. Het recht op zelfbeschikking voor transgenderpersonen is een stapje dichterbij gekomen.”

Binnenkort zal de Tweede Kamer zich uitspreken over de wijziging van de Transgenderwet. Op dit moment is het zo dat mensen die een M of een V in hun paspoort willen laten wijzigen, verplicht zijn om een gesprek aan te gaan met een hulpverlener. Ook als je een non-binair persoon bent (dus als je jezelf niet in het hokje ‘man’ of in het hokje ‘vrouw’ voelt passen) en je wil er een X in laten zetten, dan kun je een dergelijk verplicht gesprek tegemoetzien.

Anna de Groot: “Dat heeft dus niets met zelfbeschikking te maken. De SP zal altijd blijven strijden voor dit soort vrijheden en tegen discriminatie. We zijn dan ook erg blij met dit initiatief.”

Er werd ook een andere motie aangenomen dat mede door de SP is ingediend. Met de breed gedragen motie ‘Deelname PNH aan komende edities canal pride’ ² zal er tijdens de canal parade ook een ‘gezamenlijke provincieboot’ varen. Hierbij wordt getracht om afgevaardigden van álle twaalf provincies mee te laten varen. Het proactieve LHBTIQIA+-beleid van onze provincie krijgt hierdoor steeds meer gezicht.

¹ De motie treft u via deze link aan.

² De motie treft u via deze link aan.

 

 

U bent hier