h

Mensenrechten? Daarvoor moet je niet bij de provincie zijn.....

13 september 2022

Mensenrechten? Daarvoor moet je niet bij de provincie zijn.....

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De SP zet zich in voor de mensenrechten. Ook in Noord-Holland, dus. In december 2020 vroeg de SP dringend aan de provincie om de zusterrelatie met de Chinese provincie Shandong te beëindigen. Want China schendt de mensenrechten in Xinjiang, Tibet en Honkong. Daar wil je toch als provincie niet mee geassocieerd worden? De meerderheid van de leden van Provinciale Staten dacht er destijds anders over. Onze motie werd verworpen. Dus de zusterrelatie met Shandong werd niet beëindigd, maar bleef gewoon in stand.

Maar ja, Gedeputeerde Staten gingen toch eens achter de oren krabben. Zou het tóch niet mogelijk zijn om de relatie te beëindigen? De SP vroeg er nog eens een keer naar. En ...... ja hoor, de relatie werd beëindigd. Overigens niet omdat de mensenrechten in China in het geding zijn. Nee, de provincie beëindigde de relatie omdat de provincie inmiddels niet meer 'landgericht' maar 'opgave-gericht' met handelsrelaties in het buitenland omgaat. Alles voor de economie!

Zo'n instelling roept natuurlijk weer vragen op. En daarop kwamen dan weer antwoorden. Uit de antwoorden blijkt dat de provincie Noord-Holland al bij het aangaan van de zusterrelatie met de Chinese provincie Shandong - in 1996 - ervan op de hoogte was dat in China de mensenrechten werden geschonden. Dit was blijkbaar geen aanleiding om af te zien van het aangaan van de relatie.

Dieper doorvragen leverde op dat de provincie bij het aangaan van buitenlandse relaties de mensenrechten niet meeweegt. Want: "er zal met regio's op inhoud worden samengewerkt die past binnen de kaders van de Leidraad voor Internationale Zaken en van de Europastrategie. Bij een dergelijke inhoudelijke samenwerking past geen uitgebreide analyse over de mensenrechtenstatus van deze regio's. Evenmin wordt voor deze landen een uitgebreide analyse over mensenrechtenschendingen in Nederland uitgevoerd". Alles draait dus om economisch gewin. En er is ook iets mis met de Leidraad voor Internationale Zaken van de Europastrategie. Daar moet iets aan veranderen! Mensenrechten moeten gerespecteerd worden en landen die dat niet doen, moeten - ook in economische relaties - gemeden worden.

Heeft de provincie nog buitenlandse zusterrelaties? Jawel! Met de provincie Kyonggi in Zuid-Korea en met de prefectuur Niigatie in Japan. Met deze twee provincies is geen actief contact meer sedert 2002. Sedert 2018 is er een vriendschapsrelatie met Wales (misschien kan in die relatie een gezamenlijke inspanning worden gedaan om de Tata Steel vestigingen in IJmuiden en Port Talbot heel erg veel schoner en gezonder te maken). En verder is de provincie voornemens om een relatie aan te gaan met de regio Murcia in Spanje. Uiteraard houdt de SP de ontwikkelingen in deze relaties in de gaten.

Nee, voor mensenrechten moet je niet bij de provincie zijn. Relaties worden aangegaan zonder op mensenrechten acht te slaan. Desondanks zegt de provincie het schenden van mensenrechten categorisch af te keuren. Behalve als er geld aan verdiend kan worden...........       

U bent hier