h

SP bezorgd of Noord-Hollanders zullen participeren

21 september 2022

SP bezorgd of Noord-Hollanders zullen participeren

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Niemand wordt uitgesloten van participatie, maar in de praktijk haken mensen toch af. Men doet namelijk bij voorbaat al niet mee, omdat men niet de indruk heeft dat het nut zal hebben. De SP wil ervoor zorgen dat alle mensen die mee kunnen doen ook mee wíllen doen en pleit er daarom voor om geduld en verdraagzaamheid te tonen. Ook pleit de SP ervoor om niet te oordelen over de bijdrage van deelnemers. Statenlid Anna de Groot: “Noord-Hollanders keren de politiek de rug toe. Dat moeten we natuurlijk zien te veranderen. Het is jammer dat er in de provincie nog steeds sprake is van hokjesgeest. En het vergt nog een grote omslag onder ambtenaren voordat iedereen werkelijk mee doet.”

De provinciale werkgroep burgerparticipatie heeft tien uitgangspunten opgeschreven die door de ambtenaren zullen worden gebruikt bij zogeheten participatietrajecten. Veel statenfracties menen dat deze uitgangspunten voldoende zijn en vertrouwen erop dat deelname aan deze trajecten vanzelf beter zal gaan. CDA-statenlid Kuipers liet afgelopen maandag in het debat precies zien waarom dit vertrouwen niet voldoende is: “Ik ben er stellig van overtuigd dat men met veel begrip en met oprechte intenties luistert naar mensen die het er niet mee eens zijn of mensen die iets anders willen. Ik meen dat de gedeputeerden, het ambtelijk apparaat en wijzelf hier al aan voldoen”. Een moment later zegt ze: “Niet alles gaat altijd even perfect. Dat weten we. Bijvoorbeeld als het gaat over woningbouw of over de realisatie van Natuurnetwerk Nederland; dan vinden wij ook dat er te weinig naar bewoners wordt geluisterd”.

Statenlid De Groot: “Nou breekt mijn klomp. Met dit soort uitspraken ontmoedig je juist mensen om deel te nemen.” Het CDA is helaas niet de enige partij die er zo over denkt. Men gaat er te gemakkelijk vanuit dat het provinciebestuur en de ambtenaren vanzelf deze grote omslag zullen maken.


Hieronder treft u de motie aan die de SP afgelopen maandag daarvoor indiende.  

U bent hier