h

Provinciaal bestuur stelt mensenrechten ondergeschikt aan commerciële belangen

12 oktober 2022

Provinciaal bestuur stelt mensenrechten ondergeschikt aan commerciële belangen

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De provincie onderzoekt hoe de relaties met het Zuid-Koreaanse Kyonggi en de Japanse Niigata kunnen worden verbroken en beloofde geen nieuwe zogeheten zusterrelaties meer aan te gaan. De provincie gaat echter wel nieuwe relaties aan met bedrijven, zoals met het Noord-Amerikaanse Nissan dat haar thuishaven in Japan heeft. Statenlid Anna de Groot: “In plaats van dat onze provincie nu via andere overheden mensonterende situaties ter discussie stelt, gaat de provincie relaties aan met commerciële bedrijven. Kennelijk zijn mensenrechten voor het provinciebestuur nog altijd ondergeschikt aan commerciële belangen”.

Op 10 oktober jl. stelde de SP de internationale relaties van onze provincie ter discussie. In verschillende regio’s waar onze provincie een zusterrelatie mee heeft, neemt de overheid het namelijk niet zo nauw met de vrijheden van mensen. Statenlid Anna de Groot: “We zijn blij met de beëindiging van de relatie met het Chinese Shandong. De ‘slapende relaties’ met de Zuid-Koreaanse provincie Kyonggi en de Japanse prefectuur Niigata kunnen wat ons betreft ook worden verbroken. Maar maak van de gelegenheid wél gebruik om de inhumane situaties aan de kaak te stellen.” In Japan kennen ze namelijk de doodstraf; er werden in 2018 nog dertien mensen geëxecuteerd. Amnesty International heeft ook Zuid-Korea in beeld, omdat ze daar de rechten van de LHBTIQA+ -gemeenschap niet willen respecteren. De bestaande Europese relaties met het Spaanse Murcia en de Welshe Port Talbot lenen zich tevens goed om het gesprek aan te gaan over onderwerpen zoals het klimaat en de omstandigheden waarin mensen zich verkeren. Zo staat in Port Talbot een fabriek van het Indiase Tata Steel.

Statenlid Anna de Groot: “Als ergens mensenrechten worden geschonden, dan zal de SP altijd vooraan staan om die schendingen aan de kaak te stellen. Discussies over de relaties van de provincie Noord-Holland moeten we blijven voeren. De provincie lijkt zich nu meer te richten op het aangaan van relaties met commerciële bedrijven. Wat de SP betreft kan en mag het provinciebestuur hiermee niet haar verantwoordelijkheden ontlopen!”

U bent hier