h

‘Voorkom het doden van dieren’

9 september 2022

‘Voorkom het doden van dieren’

Foto: Ja. Janssen / flickr

De SP en de PvdD vroegen wederom aandacht voor het onnodig doden van dieren. Het afschieten van damherten en knobbelzwanen kan voorkómen worden, maar vaak gaat het mis. De twee partijen bereiden een expertmeeting voor om tot een preventief beleid te komen. Een meerderheid van de statenfracties staat er positief tegenover.

In de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG) van afgelopen maandag werd de discussie geopend. De SP pleit voor investering in kennis en preventie. Wetenschappers, dierenwelzijnsorganisaties en burgers kunnen wat de SP betreft prima worden betrokken bij de totstandkoming hiervan. Afstemming en kennisdeling met gemeenten is eveneens van groot belang. Statenlid Heidi Bouhlel: “De provincie is bij uitstek de overheid om dit in goede banen te geleiden. Onlangs zijn er bijvoorbeeld, onder toeziend oog van bezoekers van natuurgebied Landsmeerderveld, vier knobbelzwanen door jagers doodgeschoten.¹ Dit had dus prima voorkomen worden.”

¹ Artikel Groot Waterland, 13 april jl.: “Woede in Landsmeer: knobbelzwanen doodgeschoten door jagers” 


Zie ook het bericht daarover op Twitter en volg ons actief.

 

U bent hier