h

Toekomst OV nog onzeker

30 september 2022

Toekomst OV nog onzeker

Foto: Foto / SP

"Het is erg jammer dat de staatssecretaris weinig oog lijkt te hebben voor de problemen die er zijn als het gaat om betaalbaarheid en beschikbaarheid in onze provincie". Dat is de conclusie van SP-duo-commissielid Wim Hoogervorst, na de behandeling van dit onderwerp in de commissievergadering Mobiliteit en Bereikbaarheid van 29 september jl.

In het voorjaar diende de SP een motie in die gedeputeerde Jeroen Olthof opriep om in gesprek te blijven met het Rijk om geld los te krijgen voor het OV in onze provincie. Met dit geld kunnen de verliezen van concessiehouders, zoals Connexxion, worden opgevangen en hoeft het OV niet te worden afgeschaald. "Afschalen betekent in grote lijnen dat lijnen en diensten kunnen worden opgeheven. Het Rijk is maar mondjesmaat bereid om vooruit te kijken. Men verwacht dat de reizigersaantallen in 2025 weer op het niveau 'vóór corona' zullen liggen. Tot die tijd heeft het OV steun nodig, daarna kunnen we het wellicht zelf weer oppakken", zegt Hoogervorst.

De SP is tevreden over de inzet van Olthof - samen met vertegenwoordigers van andere provincies heeft hij in meerdere gesprekken aangedrongen op medewerking van het Rijk. "Uiteindelijk kwam de staatssecretaris met een magere regeling, waar ook niet meer over te praten viel". 

Hoogervorst gaf in de commissie aan dat OV-gebruikers echter nog steeds in het duister tasten over de toekomst van hun bus- of tramlijn. "Wij houden dit als SP scherp in de gaten, en zullen via onze mensen in Den Haag het kabinet aansporen met een betere oplossing te komen".


Lees hier meer over het OV in onze provincie.  

U bent hier