h
24 mei 2016

Garandeer beschikbare spoedeisende hulp

Foto: www.zorgatlas.nl / RIVM, AND

De SP wil dat het provinciebestuur in actie komt om de spoedeisende hulp in de provincie Noord-Holland te garanderen. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: “De spoedeisende hulp is enorm belangrijk als het gaat om ernstige ongevallen en acute medische klachten. Zulke zorg moet altijd beschikbaar zijn. Dat blijkt nu niet het geval, en ik maak me daar grote zorgen over.”

Lees verder
19 mei 2016

SP: Festivalbeleid mag de natuur niet schaden

De provincie moet onderzoek gaan doen naar de schade aan de natuur door evenementen en festivals. Dit stellen SP-statenleden Anna de Groot en Remine Alberts in hun initiatiefvoorstel 'Op weg naar een duurzaam evenementen- en festivalbeleid'. Remine Alberts: "Doorgaan op de huidige weg kan leiden tot spijt achteraf, onderzoek is daarom absoluut noodzakelijk." De SP-statenleden willen ook betere geluidmetingen. Er moet meer rekening gehouden moet worden met de belangen van natuurliefhebbers en omwonenden.

Foto: Hetty Litjens / Hetty Litjens
Opbouw festival in een natuurgebiedLees verder
29 april 2016

Provincie zegt toe probleem fietspad N247 snel op te lossen

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland wil haast maken met de aanleg van een fietspad aan de oostzijde van de N247 tussen Monnickendam en Hotel Katwoude. De huidige fietsroute is, net als de fietsoversteek tussen De Zedde en de Wagenweg, onoverzichtelijk en daardoor soms levensgevaarlijk. De provincie wil zo snel mogelijk de fietsverkeerssituatie ter plekke aanpakken. Dat stelt men in antwoord op schriftelijke vragen van SP-statenlid Wim Hoogervorst.

Lees verder
25 april 2016

Noord-Holland Noord: buslijnen weg en tarieven omhoog

Het risico bestaat dat in 2018 minstens vier buslijnen in Noord-Holland Noord verdwijnen. Sommige plaatsen kunnen hun bus helemaal kwijt raken. In de rest van de Kop kunnen alleen nog busjes met onbetaalde chauffeurs overblijven, of belbussen waarvoor je minstens een uur van te voren moet opbellen. Ook is het mogelijk dat de bustarieven met 14 procent extra worden verhoogd. Dit blijkt uit het programma van eisen van de provincie voor het busvervoer ten noorden van Castricum, Alkmaar en Hoorn. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "De provincie laat toe dat het busbedrijf in 2018 allerlei verslechteringen gaat doorvoeren. Dat moet je niet willen."Lees verder
19 april 2016

TTIP-verdrag kan waterleidingbedrijf in problemen brengen

Handelsverdrag TTIP met de Verenigde Staten kan ernstige gevolgen hebben voor het Provinciaal Waterleiding- bedrijf Noord-Holland (PWN). SP-Statenlid Geert Ritsema wil daarom van gedeputeerde staten weten wat precies de gevolgen van TTIP zullen zijn voor provinciale bedrijven. Aanleiding voor zijn vragen is een kritisch advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over TTIP.Lees verder
12 april 2016

Noord-Holland bijeen in Enkhuizen

Foto: SP / SP
Afgelopen zaterdag 9 april was Enkhuizen het decor voor de eerste SP-Provinciedag Noord-Holland. Meer dan 80 actieve SP-leden uit alle Noordhollandse afdelingen bespraken eerst in het Zuiderzeemuseum hun afdelingsstrategieën. 's Middags trokken ze de Bloemen- en Verzetsheldenbuurt in om mensen steun te vragen voor de strijd voor een betere ziektekostenverzekering.Lees verder
29 maart 2016

Promohok Zeesluis IJmuiden leuk, maar niet voor drie miljoen

Ruim drie miljoen voor een informatiepunt over de nieuwe Zeesluis in IJmuiden is te veel geld. Zo'n informatiecentrum is een goed idee, maar kan volgens SP-statenlid Marnix Bruggeman een stuk goedkoper.

De besluiten over het informatiepunt worden bovendien tegen de zin van de SP genomen in geheime vergaderingen. Het informatiepunt zou moeten komen op de plek van het uitgebrande restaurant bij de Noordersluis.Lees verder
28 maart 2016

Camping was ineens een bungalowpark

Gedeputeerde Joke Geldhof (D66) komt voor het eind van dit jaar met aangescherpt beleid voor recreatiewoningen. Dit is het – nog magere - resultaat van mondelinge vragen die SP-statenlid Anna de Groot aan haar stelde in de statencommissie Ruimte. Aanleiding was dat er bij de duinen van Groote Keeten bij Callantsoog ineens zomaar een groot bungalowpark stond. Ondanks alle commotie over de plannen van minister Schultz van Haegen over verruiming van de bouwmogelijkheden langs de kust, gaat in Noord-Holland de bouw van complete woonwijken bij de duinen gewoon door.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder
17 maart 2016

Onderzoeksrapport A8-A9: Een weg in schaapskleren

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Een meerderheid van bewoners ziet niets in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg A8-A9 tussen Assendelft en Heemskerk. Dit is gebleken uit een enquête van de SP   in Assendelft. De uitkomsten van de enquête staan in het SP-rapport 'Een weg in schaapskleren' dat vandaag is gepubliceerd.Lees verder
14 maart 2016

Provincie moet overlast rond aanleg N23 beperken

Enkhuizen   -  Op veel verschillende plekken in Westfriesland wordt op dit moment gewerkt aan de nieuwe Westfrisiaweg, de provinciale weg N23. Er verschijnen zandlichamen voor viaducten, rijbanen worden verlegd en met de aanleg van tunnelbakken in Drechterland is met al aardig op weg. Als de weg klaar is – voorlopig gaat men uit van eind 2017 – moet de doorstroming van het verkeer tussen Heerhugowaard en Enkhuizen soepeler en sneller verlopen. Maar op dit moment worden we vooral geconfronteerd met onveilige situaties op de omliggende wegen, waardoor bewoners veel overlast ervaren.

Lees verder

Pagina's