h

Een humaan ganzenbeleid is mogelijk

8 december 2022

Een humaan ganzenbeleid is mogelijk

Foto: Frans en all / Flickr

Statenlid Anna de Groot zorgt er mede voor dat er dit jaar geen ganzenkoppels worden afgeschoten in Het Twiske. “Koppelafschot is gruwelijk”, zo stelt De Groot. “Wellicht heeft mijn beeldende toespraak voldoende zoden aan de dijk gezet om afschot in Het Twiske voorgoed te voorkomen”. Het bestuur van het recreatieschap bezint zich nu op andere methoden om ganzenoverlast te beperken.

Op woensdag 7 december sprak SP-statenlid Anna de Groot het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland, met succes toe. Het bestuur geeft mede dankzij haar inspanningen dit jaar geen grondgebiedvergunning af met daarin de mogelijkheid voor het zogeheten ‘koppelafschot’. Haar verhaal van Henk en Ingrid Gans, sprak kennelijk tot de verbeelding¹. Statenlid De Groot stelde na het verhaal voor om ganzeneieren in olie onder te dompelen, zoals de stichting Akka’s Ganzenparadijs dat doet. Als de olie immers op tijd op het ei gesmeerd wordt, dan wordt de dooier geen kuikentje; een stuk humaner dus. Het ‘Twiskebestuur’ gaat daarover met de genoemde stichting en met de Fauna Beheer Eenheid in gesprek. Hopelijk zorgt dat ervoor dat koppelafschot in Het Twiske voorgoed onmogelijk wordt.

In een volgende bestuursvergadering van dit recreatieschap zal er een besluit over worden genomen. De SP wil natuurlijk dat er overal een humaan ganzenbeleid op nagehouden wordt en zal zich hiervoor blijven inzetten.


¹ U kunt de inspraak, van Anna de Groot bij het Algemeen Bestuur van ‘Het Twiske’, hieronder in pdf teruglezen.

 

 

Foto: Jan Willemsen / Flickr

U bent hier