h

Delegatiebesluit kan vriendjespolitiek mogelijk maken

23 december 2022

Delegatiebesluit kan vriendjespolitiek mogelijk maken

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De omgevingswet die 26 wetten moet vervangen, is volgens de SP een gedrocht. De invoering van die wet wordt alwéér uitgesteld. In de tussentijd moeten provincies en gemeenten zich in allerlei vreemde bochten wringen. Het ingestelde provinciale ‘delegatiebesluit’ is zo’n vreemde bocht; het provinciebestuur mag daarbij zonder instemming van de Provinciale Staten een besluit nemen. In de laatste statenvergadering van het jaar stelt SP-statenlid Heidi Bouhlel het aan de kaak: “Het delegatiebesluit moet nodig onder de aandacht worden gebracht, want het werkt vriendjespolitiek in de hand”.

De omgevingswet wordt zoals gezegd wederom uitgesteld. Omdat zaken toch door moeten blijven gaan en vergunningen uitgegeven moeten kunnen worden, zijn er tussentijdse oplossingen bedacht. Eén van die oplossingen is het zogeheten ‘delegatiebesluit’. Provinciale Staten geven daarmee bevoegdheden in handen van het provinciebestuur om op hun beurt eigenstandig over bepaalde activiteiten te besluiten. Zo is er in Assendelft een stuk Bijzonder Provinciaal Landschap opgegeven waar een eigenaar van een paardenbak een uitbreiding daarvan wilde realiseren. Dat werd door het provinciebestuur gehonoreerd, maar daar had beter Provinciale Staten over kunnen besluiten.

Het zou allemaal ten goede komen van de voortvarendheid. Groot nadeel hierin is dus dat het provinciebestuur teveel de oren laat hangen naar de wens van het individu en van gemeentebesturen, die soms te weinig zicht hebben op provinciale belangen en oog hebben voor alleen de economische belangen. “Dat gaat dus ten kosten van zaken in het algemeen belang, zoals landschappelijke waarden, cultuurhistorie en onze hoogwaardige natuur - om onze provincie leefbaar te houden voor iedereen!”, aldus Heidi Bouhlel. “Als iedere wens gefaciliteerd wordt, hoe ziet onze provincie er in de toekomst dan uit? We zijn immers niet verplicht om alles achteloos toe te staan.” Bovendien wekt het de indruk dat er vriendjespolitiek bedreven wordt zodra er ingegaan wordt op individuele wensen en voorbij wordt gegaan aan het algemeen belang.

Het delegatiebesluit is volgens de SP verre van compleet en dient opnieuw onder de aandacht te worden gebracht. De SP strijdt hard voor een leefbaar en gezond Noord-Holland, voor iedereen. Lees daar meer over in ons verkiezingsprogramma via deze link.

U bent hier