h

Een gezond en leefbaar Noord-Holland voor iedereen

20 januari 2023

Een gezond en leefbaar Noord-Holland voor iedereen

Foto: . / .

Dat is de titel van het verkiezingsprogramma waarmee de SP de komende verkiezingen in gaat. En daar hebben we niet voor niets voor gekozen. Tientallen jaren werd in onze provincie gekozen voor rendement, voor veel geld verdienen. Dat leek allemaal heel mooi, want het zorgde voor werkgelegenheid en welvaart. De markt zou alles oplossen. Tenminste, zo werd het “verkocht”.

Deze werkwijze heeft ook een keerzijde. Dat had hij toen ook al. En als je daar indertijd op wees, dan werd je weggezet als negatieveling, als zwartkijker, als zeurpiet, noem maar op. Inmiddels wordt die keerzijde almaar duidelijker. Heel veel inwoners wonen in een omgeving waar veel vervuiling is, heel veel inwoners kunnen niet meer fatsoenlijk met het openbaar vervoer, heel veel inwoners kunnen niet meer een geschikte woning vinden. Flexarbeid, flexhuur, flex, flex, flex. Niet alleen inwoners hebben last van de negatieve kant van het marktdenken. Ook de natuur heeft moeite om “overeind te blijven” en moet opboksen tegen vervuiling of exploitatie voor vernielende recreatie.

Te lang is er alle ruimte gegeven aan grote vervuilers als Tata, Schiphol of Olam. Ondanks alle waarschuwingen voor stikstof, Q-koorts of andere zaken konden boerenbedrijven uitbreiden. Aanleggen van asfalt had de voorkeur boven uitbreiden van busverbindingen. Er werd ijverig gebouwd voor tweede woningen of recreatieparken. De effecten daarvan voor inwoners of de natuur werden schouderophalend voor lief aangenomen.
Ondanks vele protesten.

Natuurlijk kunnen de negatieve effecten van het marktdenken niet op de provincie als enige boosdoener worden afgeschoven. In heel Nederland werd zo gedacht en gehandeld. Maar het tij begint te keren. De energiecrisis heeft voor een stroomversnelling gezorgd. Steeds meer mensen zijn tot het inzicht gekomen dat het marktdenken volledig is doorgeschoten.
De inwoners van Noord-Holland hebben recht op een gezonde en leefbare provincie. Het marktdenken bracht dit niet. Als het voor Nederland als geheel een te grote stap is om een nieuwe weg in te slaan, moeten we daar in de provincie niet op wachten. In de Tachtigjarige Oorlog schroomde men niet om te roepen: “Bij Alkmaar de victorie!” Welnu, laten we de verandering in onze provincie in gang brengen.
Het moet anders. Het kan anders. Nu is het genoeg!


Stem daarom 15 maart: SP!


Hier treft u de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van SP Noord-Holland aan

U bent hier