h
11 februari 2020

Natuur boven alles

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Op 10 februari stond het Ambitiedocument Twiske-Waterland op de provinciale agenda. De partijen konden hun zienswijzen meegeven aan de gedeputeerde Jack van der Hoek (D’66). De SP komt met een amendement om in de toekomst overnachtingen en natuur verstorende festivals in het Twiske onmogelijk te maken. Remine Alberts: “Het is een kwetsbaar Natura2000-gebied, daar moeten we heel zuinig op zijn en mogen het daarom niet aan de commercie verkwanselen.”

Lees verder
6 februari 2020

Werken aan draagvlak voor energietransitie grondig mislukt

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Achttien statenleden van de oppositie, waaronder de SP-fractie, verlieten de vergadering van Provinciale Staten. Zij protesteerden daarmee tegen de onwil van het provinciebestuur om aan draagvlak te werken voor de Regionale Energie Strategie (RES).

Lees verder
6 februari 2020

Groeiend verzet tegen commercialisering van Het Twiske

Foto: Arend van Dam / arendvandam.nl

De toekomst van recreatiegebied Het Twiske wordt op maandag 10 februari besproken in de provincie Noord-Holland. Onderwerp van bespreking is het zogeheten Concept Ambitiedocument Twiske-Waterland. Terecht punt van zorg is hoeveel recreatie wordt toegestaan in dit beschermde natuurgebied. De opstellers van het document zien veel uitbreidingsmogelijkheden.

Lees verder
29 januari 2020

Weblog: Marie-France van Oorsouw

Foto: Marcel Lathouwers

Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Marie-France van Oorsouw met "RES - kent u die uitdrukking?"... Klik hier voor haar blog

Lees verder
18 januari 2020

Archeologie en erfgoed in Noord-Holland – erop of eronder

Foto: Marie-France van Oorsouw

De afgelopen maanden heeft de SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland enkele malen schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een ernstige verstoring van het archeologisch bodemarchief op Wieringen. De beantwoording van deze vragen door Gedeputeerde Staten had grosso modo als strekking ‘Wij gaan er niet over’.

Lees verder
14 januari 2020

Weblog: Wim Hoogervorst

Foto: Marcel Lathouwers

Na een korte onderbreking gaan we uiteraard weer verder met onze tweewekelijkse blog. Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Wim Hoogervorst met 'Meepraten is eng'... Klik hier voor zijn blog

Lees verder
28 december 2019

SP stelt (wederom) vragen over de buurtbus

Foto: SP / hartvannederland.nl

Op een aantal plekken in onze provincie heeft een kaalslag plaats gevonden in het OV. Verschillende reguliere lijndiensten zijn, omdat ze ‘niet rendabel’ zouden zijn, vervangen door buurtbussen. Op die plekken zijn buurtbusverenigingen opgericht. Deze verenigingen van vrijwilligers rijden in kleine, acht-persoonsbusjes door kleinere dorpen en steden, om toch een vorm van openbaar vervoer te kunnen bieden. De SP heeft respect voor al die vrijwilligers - zonder hen zou er waarschijnlijk op veel plekken helemaal geen bus meer rijden.

Lees verder
19 december 2019

Het Formule 1-debacle uitgelegd

Foto: Marcel Lathouwers

Op 9 december organiseerden SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie een hoorzitting over de geplande Formule-1 race in Zandvoort. Dit trio bleef over nadat de andere partijen hadden aangegeven geen interesse te hebben. Met bioloog Marc Janssen, de milieu- en omgevingsadvocaten Henri Sarolea en Valentijn Wösten en (schriftelijke inbreng van) Europese natuurwetgeving-deskundige Floor Fleurke van Universiteit Tilburg zat er een flink volume aan denkkracht bij elkaar.

Lees verder
15 december 2019

Weblog: Remine Alberts

Foto: Marcel Lathouwers

Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Remine Alberts met "Scheikunde en kapitalisme"... Klik hier voor haar blog

Lees verder
26 november 2019

Kamervragen SP over bomenkap Schoorlse Duinen

Foto: Johan Wieland / Flickr

Er is veel ophef over de kap van 20 hectare dennenbos in de Schoorlse Duinen. Staatsbosbeheer is er al mee begonnen, maar de vergunningsaanvraag is (tijdelijk) ingetrokken. SP Tweede Kamerlid Frank Futselaar stelt vragen aan minister Carola Schouten (D’66, Natuur). Hij maakt zich net als vele bezoekers, omwonenden en natuurorganisaties zorgen over het gebied.

Lees verder

Pagina's