h
14 november 2018

Provincie kijkt de andere kant op bij problemen in de Jeugdzorg

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat maar liefst vijfentwintig Noord-Hollandse gemeenten problemen hebben met het inkopen en organiseren van de jeugdzorg voor 2019. Het gaat hierbij onder andere om het bieden van ambulante en gesloten jeugdzorg. Reden voor de SP om samen met andere oppositiepartijen, GroenLinks en ChristenUnie-SGP, aan de bel te trekken bij het Provinciebestuur. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “De provincie kan niet lijdzaam blijven toezien hoe de worsteling binnen de gemeentes én de jeugdzorginstellingen blijft voortduren. De wachtlijsten hebben inmiddels een welhaast gevaarlijke lengte bereikt”

Lees verder
2 november 2018

Allesbehalve frisse lucht van Tata Steel

Foto: NH Nieuws / NH Nieuws

Enorme zwavelkleurige rookwolken. Ditmaal een emissie van Tata Steel. Op de website van Tata Steel was te lezen dat er een technische storing was waardoor de emissie is ontstaan. In de IJmuider Courant werd vermeld dat de gaswolk direct na het vrijkomen sterk verdund is geraakt en niet in de woonomgeving terecht is gekomen. En dat klachten van omwonenden niet zijn binnengekomen.

Lees verder
1 november 2018

Over dijken, braken en een park

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot

Het kan zomaar gebeuren. SP statenleden Anna de Groot en Wim Hoogervorst stelden vragen over een studie die gedaan wordt naar een weg in Zaanstad (de Thorbeckeweg) en de invloed die die weg zal hebben op een park, het Vijfhoekpark. De weg is behalve een gemeentelijke ook een provinciale weg. Er kwamen goede en duidelijke antwoorden van Gedeputeerde Staten. Maar de antwoorden roepen nog veel meer vragen op.

Lees verder
31 oktober 2018

SP wil alles weten over vergunningen grafietregenmaker Harsco

Foto: Dirk Weidema / Dirk Weidema
De SP in provinciale staten wil alles weten over vergunningen die de provincie heeft verleend aan Harsco Metals. Het bedrijf verwerkt op het hoogoventerrein ijzerafval. In 2016 ging het bedrijf een "andere werkwijze" toepassen. Sindsdien komen regelmatig wolken grafiet in de lucht, die als dik zwart stof weer neerdaalt op woningen, speelterreinen en auto's. De provincie gaf daarvoor vergunning, omdat "de nieuwe werkwijze niet zou leiden tot andere of grotere gevolgen voor het milieu".

Lees verder
26 oktober 2018

Alweer lekkage in Petten!

Foto: onbekend / onbekend

In Petten stapelen incidenten rondom de Hoge Flux Reactor (HFR) zich op. Er is altijd wel wat aan de hand in of rondom deze kernreactor, die voornamelijk medische isotopen produceert. Het lijkt geen goede zaak dat deze reactor, na de huidige stillegging, weer gaat draaien.

Lees verder
26 oktober 2018

Het regent grafiet!

Foto: robert van koten / SP Velsen

De inwoners van Wijk aan Zee zijn ongerust, boos en zelfs opstandig. En dat is logisch! Want het bedrijf Tata Steel, de vroegere Hoogovens, heeft het dorp weer eens in smerige stofwolken gehuld. Dit door middel van slakverwerker Harsco. 

Lees verder
18 oktober 2018

SP gaat zich óók verzetten tegen opheffing buslijnen Gooi en Vechtstreek

Foto: Provincie Noord-Holland / Provincie Noord-Holland
De kaalslag van het busvervoer in Noord-Holland Noord is nog maar net achter de rug. Maar de provincie heeft al weer een nieuw slachtoffer op het oog: de buslijnen in Gooi- en Vechtstreek. Deze week kregen statenleden een presentatie van de ideeën. Alleen "HOV" lijn 320 en een paar andere "stroomlijnen" blijven over. Zeven buslijnen zouden geheel of gedeeltelijk worden opgeheven. Statenlid Marnix Bruggeman kondigt aan dat de SP zich tot het uiterste zal verzetten.Lees verder
17 oktober 2018

Provincie wil behoud stolpboerderijen – en sloopt er zelf een

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De provincie heeft een sloopvergunning gevraagd en gekregen voor de afbraak van een monumentale stolpboerderij in Heiloo. Op de plek van de boerderij willen provincie en gemeente een nieuwe afslag van snelweg A9 aanleggen. Juist enkele weken geleden hadden politieke partijen in provinciale staten een nota ingediend voor behoud en restauratie van dit type boerderij in Noord-Holland. SP-statenlid Marnix Bruggeman stelde schriftelijke vragen.Lees verder
17 oktober 2018

A8-A9 Niet de juiste weg, de wandeling

Foto: SP

Na een lange periode van zorgvuldige voorbereiding vond 'ie dan eindelijk op zaterdag 13 oktober plaats. De A8-A9- wandeling, gevolgd door een informatiemarkt bij fort Aan den Ham.

Lees verder
16 oktober 2018

Klachtenregen over busvervoer NH Noord – SP stelt maar weer eens vragen

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Tot het uiterste heeft de SP zich verzet tegen de opheffing van buslijnen in Noord-Holland afgelopen zomer. De SP protesteerde samen met talloze groepen gedupeerde buspassagiers. Tevergeefs, want de coalitie van PvdA, D66, VVD en CDA zette de opheffingsplannen gewoon door. Sinds de uitgeklede dienstregeling van kracht is, blijft het klachten regenen. SP-statenlid Marnix Bruggeman verzamelde al het reizigersleed en stelde maar weer eens vragen aan gedeputeerde staten.Lees verder

Pagina's