h
16 augustus 2019

Heeft Purmerend in de toekomst nog een ziekenhuis?

Foto: Waterlandziekenhuis / Waterlandziekenhuis

Sinds november 2018 is de zorg in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend stapsgewijs afgebroken. In toenemende mate kunnen inwoners in Purmerend niet meer bij hun eigen ziekenhuis terecht en moeten zij buiten de stadsgrenzen zorg ontvangen. Is er nog toekomst voor een ziekenhuis in Purmerend? De SP Purmerend organiseert een zorgavond op vrijdag 20 september met Tweede Kamerlid Henk van Gerven over deze vraag.

Lees verder
16 augustus 2019

Zorgen in West-Friesland om afval AEB

Foto: SP / www.afvalzorg.nl

De SP-Statenfractie heeft, in samenwerking met lokale partij Progressief West-Friesland in Medemblik, schriftelijke vragen gesteld aan GS over de voorgenomen storting van enkele honderden tonnen afval per week op de stortplaats Wieringermeer. De bevolking van de woonkernen rond deze stortplaats maakt zich grote zorgen en is bang voor een probleem dat zich met grote regelmaat voordoet: stankoverlast.

Lees verder
12 augustus 2019

Instorten dak AZ-stadion: SP voelt de minister aan de tand

Foto: SP / Website AZ

SP Tweede Kamerleden Sandra Beckerman en Michiel van Nispen hebben vragen gesteld over het deels instorten van het dak van het voetbalstadion van AZ in Alkmaar. Na het stormachtige weer van afgelopen zaterdag bleek het dak niet sterk genoeg. Velen zijn verontwaardigd en geschokt. De redenen liegen er niet om. Hier leest u de Tweede Kamervragen van de SP aan de verantwoordelijke minister.

Lees verder
12 augustus 2019

Mensen maken zich zorgen over Het Twiske

Foto: SP

Een grote groep SP’ers enquêteerde afgelopen zaterdag in Het Twiske en in Oostzaan. Al tijden is beschermd natuurgebied Het Twiske onderwerp van gesprek. De SP wil nu de reguliere bezoekers aan het woord laten. Met de ruim 40 enquêtes erbij is de tussenstand nu 350. Hoewel de reacties uiteenliepen, lieten ze overwegend zorgen over het natuurgebied horen.

Lees verder
9 augustus 2019

SP stelt vragen over problemen door tekort aan brugwachters

Vanwege een tekort aan brug- en sluiswachters in de provincie Noord-Holland worden schippers, beroepsschippers en recreanten, gewaarschuwd voor flink langere wachttijden bij de provinciale bruggen en sluizen. Brugwachters moeten tussen bruggen pendelen en dat levert grote problemen op. Voor de SP is dit niet helemaal een verrassing. “Wij hebben de afgelopen jaren al veel werk gemaakt van het afstoten van provinciale brug- en sluiswachters, en we voorzagen problemen in de toekomst”, aldus statenlid Wim Hoogervorst.

Lees verder
7 augustus 2019

Remine Alberts in gesprek bij Zaanradio over Het Twiske

Op Zaanradio werd statenlid Remine Alberts ondervraagd over het onderzoek van de SP naar het gebruik van beschermd natuurgebied Het Twiske. De interviewer was nieuwsgierig naar de reden van het onderzoek. 'Men zegt dat de festivalgangers hier graag gebruik van maken, maar laat nu eens de andere gebruikers aan het woord', aldus het SP-statenlid.

Lees verder
2 augustus 2019

Enquête: 'Bezoekers Het Twiske aan het woord'

De SP start een onderzoek onder bezoekers naar het gebruik van recreatieschap Het Twiske. Reden is de toenemende zorg over de vercommercialisering van het natuur- en recreatiegebied. De SP wil weten hoe bezoekers van het Twiske aankijken tegen deze ontwikkeling.

Lees verder
30 juli 2019

SP: Natuur- en milieubescherming in gevaar

Foto: Onbekend / Gemeente Velsen

De Noord-Hollandse SP-fractie vraagt zich af of de natuur- en milieubescherming op de tocht staat. In een artikel in De Groene Amsterdammer (*) staat dat de milieueffectrapportage (MER) steeds vaker een wassen neus lijkt of zelfs niet wordt toegepast. De MER is een instrument om op voorhand na te gaan welke gevolgen een plan heeft voor natuur en milieu. Als dit niet of nauwelijks wordt toegepast, dan heeft het desastreuze gevolgen. Dan staat vrijwel alleen de economische waarde van een plan nog voorop.

Lees verder
25 juli 2019

SP: zuiveringsslib naar Nauerna?

Foto: Nils van Houts / ANP

SP-statenlid Remine Alberts wil weten of de provincie Noord-Holland van plan is om een vergunning af te geven voor het storten van zuiveringsslib. “Er is al drie maal van dat slib in het Noordzeekanaal terecht gekomen. Het bevat naast bacteriën ook fosfor en metalen. Een ernstige zaak.”

Lees verder
22 juli 2019

Gaan ZE-bussen kwaliteit van het OV aantasten?

Foto: SP / wiki.ovinnederland.nl

In de Vervoerregio Amsterdam (VRA), maar nu ook in concessiegebied Haarlem-IJmond duiken waarschuwingen op over een bedreiging voor de kwaliteit van reizen in het OV: de elektrische bus. Reden voor SP-statenleden Alberts en Hoogervorst om hier eens vragen over te stellen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Pagina's