h

OV-ENQUÊTE Noord-Holland Noord

Connexxion voert per 21 juli 2024 een nieuwe dienstregeling in in de regio Noord-Holland Noord. Dit betekent naast een aantal verbeteringen ook verslechteringen in de dienstverlening. De SP wil graag uw reactie op de veranderde dienstregeling en ook uw huidige ervaringen met het busvervoer in de regio.

Nieuwe dienstregeing NHN

De SP slaat uw persoonsgegevens niet op en zal deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Mocht het nodig zijn, dan komt de SP graag met u in contact over uw antwoorden op deze vragen. Noteer daarom uw naam, telefoonnummer en emailadres hieronder. U bent daartoe niet verplicht.Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
1 Start 2 Complete
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier