h

Een schoon Tata; nog eens decennia later?

19 januari 2023

Een schoon Tata; nog eens decennia later?

Foto: RIVM / rivm.nl

In de statencommissie NLG (Natuur, Landbouw en Gezondheid) werd afgelopen maandag weer eens over Tata Steel gesproken. Er werd gesproken over de maatregelen die het provinciebestuur heeft genomen om Tata Steel groener en gezonder te krijgen. Ook werd er gesproken over de vergunningen die de staalfabriek nodig heeft en over de dwangsommen die ze moet gaan betalen. Statenlid Anna de Groot (SP): “Het proces vordert nauwelijks. Logisch als je bedenkt dat deze fabriek in het verleden maar heel weinig beperkingen werd opgelegd. De omwonenden roepen al decennialang om maatregelen en nú pas komen de overheden in actie.” De SP wil echter niet nog eens decennia wachten op een schoon Tata.

Tata Steel zegt groen staal te willen, maar kwam pas met plannen na druk vanuit omwonenden en politieke partijen als SP en PvdD. Dat zal nog lang duren, want het wordt pas in 2050 een schone fabriek die geen schade meer toebrengt aan de gezondheid van mensen en de natuur. Althans, dat is de insteek van Tata Steel zélf. Anna de Groot verklaart: “Ook dat is logisch, want deze Indiase multinational is gericht op de markt; het maken van winst is het belangrijkste doel”. De mensen die rond de fabriek wonen en in de fabriek werken, moeten nog heel lang wachten op een schone fabriek. Zo moeten er eerst nieuwe installaties gebouwd worden voordat de oude, zwaar vervuilende, installaties worden gesloten. “De zwaar vervuilende Kooksfabriek 2 en Hoogovens 7 zullen dus ongewijzigd kunnen doorgaan met vervuilen”.  

Een schone werk- en leefomgeving is er dus niet zomaar: de plannen voor een geheel groen Tata Steel gaan vermoedelijk - net als alle andere plannen - heel lang duren en véél meer kosten dan aanvankelijk bedacht. Dus het is maar de vraag of er in 2050 daadwerkelijk groen staal wordt geproduceerd. Statenlid Anna de Groot tot slot: “Inwoners van de IJmond, werknemers van de staalgigant en volksvertegenwoordigers moeten daarom samen die strijd aan gaan, want de gezondheid van werknemers en omwonenden wordt zwaar bedreigd”.

Deze week produceerde het Integraal Kankercentrum Nederland de Kankeratlas¹. In de IJmond, maar ook in de Zaanstreek (met dank aan de reeds lang gesloten fabriek van Van Gelder Papier) komt de kankersoort mesothelioom vaker voor dan in de rest van Nederland. Deze kankersoort kan alleen ontstaan door asbest en is overigens ongeneeslijk. De SP stelde in september vorig jaar schriftelijke vragen over asbest bij Tata Steel, want één op de vijf werknemers van Tata Steel werd blootgesteld aan asbest door het werken ermee. ² De antwoorden van Gedeputeerde Staten waren van de gebruikelijke aard. Het provinciebestuur is ‘hiervoor niet verantwoordelijk maar de inspectie SZW’ (de arbeidsinspectie), zo stelt het provinciebestuur zelf. Door te wijzen naar de inspectie SZW hoeft het provinciebestuur aan asbest niets te doen. Het kwam blijkbaar bij de provincie niet op om de inspectie SZW eens gedegen aan de tand te voelen.

 

Bronnen:

¹ https://iknl.nl/kankeratlas

² https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2022/09/tata-steel-stelt-mensen-bloot-aan-kankerverwekkende-asbest-waar-houdt-het-op-bij-dit

Foto: Marcel Lathouwers / SP
 

U bent hier