h

Coalitiepartijen blijven vasthouden aan weigeren referendum over windturbines

9 december 2022

Coalitiepartijen blijven vasthouden aan weigeren referendum over windturbines

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Stichting Windalarm wil een ‘windmolenreferendum’ instellen om o.a. de afstandsnorm van 600 meter tot woningen te behouden. Dat referendum lijkt er niet te komen, omdat de coalitiepartijen vasthouden aan de vermeende ‘spoedeisendheid’ van de energietransitie, geholpen door een Europese noodverordening dat plotseling voorafgaand aan het debat opdoemt. Statenlid Remine Alberts: “Het bezwaar van Windalarm tegen het afketsen van dit referendum is terecht. Een referendum is namelijk de noodrem waar inwoners aan kunnen trekken, na een politiek besluit.” De SP erkent het belang van het houden van referenda en erkent het belang van Stichting Windalarm en al die mensen die het ‘windmolenreferendum’ hebben ondertekend. De Europese noodverordening gooit echter roet in dit eten.

Na een complexe, politieke touwtrekkerij, lijkt de impasse nu doorbroken: een nipte meerderheid van coalitiepartijen D66, GroenLinks, VVD en PvdA, bleef bij het besluit om het referendumverzoek af te wijzen. Alleen al de aanhoudende discussies zorgen al tijden voor uitstel en onzekerheid bij de initiatiefnemers van de huidige windmolenplannen. “Dat feit mag de politiek zich ook aantrekken”, zo stelt Remine Alberts. Het speciaal daarvoor ingestelde Hoor- en Adviescommissie (HAC) stelde in haar advies dat het ‘dringend provinciaal belang’ om het referendumverzoek af te wijzen, niet bewezen is. Van enige spoedeisendheid – ten gunste van de Noord-Hollandse energietransitie – lijkt dus geen sprake te zijn, bij de beoordeling of het referendum gehouden moet worden. Over de Europese noodverordening zegt Alberts: “Deze verordening gaat spoedig van kracht en moet ervoor zorgen dat maatregelen ten gunste van hernieuwbare energie versneld worden toegepast. Het is echt alsof er een duveltje uit een doosje is gekropen, dat nu letterlijk de lokale democratie voor de voeten loopt”.

De door de SP zwaarbevochten 600meter-norm is er niet voor niets. De SP wil op zijn minst dat die veilige afstand tussen windturbines en woningen gehandhaafd blijft en vindt dat de coalitiefracties het referendumverzoek alsnog moeten honoreren. Op 19 december zal er in de statenvergadering over worden gestemd. “Inwoners konden niet bevroeden dat die norm vanwege een coalitiedeal – wat nu eenmaal gebeurt bij het vormen van een coalitieprogramma – zou verdwijnen”, aldus Alberts.


Bekijk op 19 december live het debat via deze link of kom naar het provinciehuis.


Meer lezen in de tussentijd?

Lees dan het NHD-artikel (dd. 05-12-22): “Verzoek tot windmolenreferendum lijkt niet te kunnen winnen van spoedeisendheid energietransitie”

Foto: Marcel Lathouwers / SP


U bent hier