h
29 april 2022

Provinciale weg rond Medemblik moet veiliger

Foto: Google / Maps

De provinciale weg N240, gelegen in West-Friesland en de Noordkop, staat bekend als een onveilige weg. Er hebben zich in de afgelopen jaren meerdere ongevallen voorgedaan, sommige met dodelijke afloop. De SP stelt opnieuw vragen aan het provinciebestuur om de verkeersoverlast en de gevaarlijke verkeerssituaties rond de stad Medemblik aan de kaak te stellen.

Lees verder
21 april 2022

Voorkom verdere kaalslag in het openbaar vervoer

Foto: Foto / Alfenaar

Het openbaar vervoer in onze provincie heeft een flinke deuk opgelopen tijdens de coronapandemie. Het reizigersaantal is enorm teruggelopen en nog lang niet op het oude peil. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) wil de coronasteun voor openbaar vervoerbedrijven aan het einde van dit jaar stoppen. De vervoerders waarschuwen voor enorme verliezen. De SP maakt zich er ernstige zorgen over en stelt vragen aan het provinciebestuur.

Lees verder
19 april 2022

Column: "Verbindingsweg A8 - A9? Tijd om de bakens te verzetten!"

Foto: Foto / Willem Croese

Vandaag verschijnt er weer een column vanuit de SP-statenfractie. Statenlid Anna de Groot schrijft: "Verbindingsweg A8 - A9? Tijd om de bakens te verzetten!"... Lees het hier.

Lees verder
12 april 2022

Woningbouwversnelling niet ten gunste van de sociale huursector

Foto: SP / Woonprotest Amsterdam

Gisteren werd in de commissie Ruimte en Vastgoed het Masterplan Wonen besproken. De gedeputeerde wilde weten of hij hiermee op de goede weg zit, om op een later moment de plannen voor het versnellen van de woningbouw goed uit te kunnen voeren. De SP is er nog helemaal niet over te spreken. We zien dat er vooral wordt ingezet op ‘betaalbare’ koop, terwijl er moet worden geïnvesteerd in de volkshuisvesting. Het plan moet een geruststelling zijn voor alle wachtenden op een sociale huurwoning. Dat is echter nog niet het geval.

Lees verder
8 april 2022

Column Anna de Groot: "Een toekomstdroom, een vergezicht, een proefballonnetje"

Foto: Foto / SP

Vandaag verschijnt er weer een column vanuit de SP-statenfractie. Deze keer is het de beurt aan Statenlid Anna de Groot: "Een toekomstdroom, een vergezicht, een proefballonnetje".. Lees het hier.

Lees verder
5 april 2022

Zorgen om gevolgen Oekraïne-oorlog en hoge inflatie

Foto: Foto / Kentee Gardin

De gevolgen van de Oekraïne-crisis zijn enorm, zowel humanitair als economisch. Tijdens de Statenvergadering van maandag 4 april vroeg de SP om de sociaal-economische situatie voor onze inwoners en ondernemers in kaart te brengen. De provincie kan vervolgens, in navolging van de steun in coronatijd, komen met een pakket aan maatregelen om ondersteuning te bieden waar dat mogelijk is. Dankzij de inzet van de SP zal de gedeputeerde in elk geval met ondernemers het gesprek aangaan om samen naar de situatie te kijken en zal ze de reeds beschikbare gegevens analyseren.

Lees verder
29 maart 2022

Weblog Wim Hoogervorst: "Gelijke kansen in een ongelijke wereld…"

Foto: Foto / Willem Croese

Vandaag verschijnt er weer een blog vanuit de SP-statenfractie. Deze keer is het de beurt aan Statenlid Wim Hoogervorst: "Gelijke kansen in een ongelijke wereld …" Lees het hier.

Lees verder
15 maart 2022

Realisatie van bos in Noord-Holland nog ver te zoeken

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Afgelopen maandag werd in de commissie NLG de voortgang van de Bossenstrategie besproken. Het blijkt dat de aanplant van bos binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) stagneert en daarmee de gestelde 360 hectare niet wordt gehaald. De SP wil hardere afspraken over aanplant, boskap en biodiversiteit¹ in de aangekondigde ‘realisatieplan bossen’, dat volgens Gedeputeerde Rommel nog voor deze zomer zal verschijnen.

Lees verder
11 maart 2022

Neem nieuwe Rijksnormen voor windmolens mee in Omgevingsverordening

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De Provinciale Omgevingsverordening is deze week uitgesteld. De SP is hier voorstander van, omdat eerst goed moet worden uitgezocht wat de gezondheidseffecten zijn van windmolens op land. Het veelbesproken referendumverzoek van Windalarm zal daardoor eveneens later behandeld moeten worden.

Lees verder
9 maart 2022

Weblog Anna de Groot: "Het kan allebei!"

Foto: Foto / Anna de Groot

Vandaag verschijnt er weer een blog vanuit de SP-statenfractie. Deze keer is het de beurt aan Statenlid Anna de Groot: "Het kan allebei!" Lees het hier.

Lees verder

Pagina's