h

“Provincie, roep extra gaswinning een halt toe”

5 augustus 2022

“Provincie, roep extra gaswinning een halt toe”

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Het Rijk besloot onlangs dat het Arabische Taqa in de regio Alkmaar 150 miljoen kuub extra gas mag oppompen, naar een totaal van 302 miljoen kuub. De SP vraagt het provinciebestuur om samen met andere overheden richting het Rijk op te trekken om dit een halt toe te roepen. Fractievoorzitter Remine Alberts: “Het op grote schaal versneld leegpompen van gasvelden moet worden voorkomen. De SP wil dat de provincie hiertegen optreedt en de regie neemt voor wat betreft het monitoren van bodembeweging. Onze inwoners en gemeenten mogen niet de dupe worden van louter economisch gewin”.

Het versneld oppompen van gas verhoogt het risico op schade aanzienlijk. De gemeente Bergen adviseerde eind vorig jaar nog aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, dringend om de gasbronnen niet sneller leeg te pompen. Het gemeentebestuur verzet zich er al jaren tegen uit vrees voor bodemtrillingen en bodemdaling. Zij voorzien eveneens dat schade aan woningen, andere gebouwen en infrastructuur zal ontstaan. Ondertussen hebben bewoners een bedrijf in de arm genomen om bodembeweging op ‘onafhankelijke wijze’ te meten. Remine Alberts: “Het provinciebestuur moet de belangen van haar inwoners en gemeenten verdedigen. Van meet af aan moet er, onder regie van de provincie, goed gemonitord worden. Men moet ervan gegarandeerd zijn dat aardbevingsschade verhaald kan worden op de veroorzakers van die schade. We willen geen Groningse toestanden.” De SP betreurt het dat het Rijk het noodzakelijk vindt om Taqa 150 miljoen kuub extra op te laten pompen. De provinciale duurzaamheidsambities lijken daarbij als gas te vervliegen.

Net als het Bergense gemeentebestuur vindt de SP deze ontwikkeling het ‘afgeven van een verkeerd signaal aan de maatschappij’, als de overheid bedrijven en inwoners dwingt over te stappen naar duurzame alternatieven. De SP verlangt uitvoerige beantwoording op de vragen aan het provinciebestuur.

Foto: . / .

Update 27-9-22: De Statenvragen zijn door het provinciebestuur beantwoord. U treft ze hieronder in de bijlagen aan.

 

U bent hier