h

Provincie doet niets om onrust bij brandweer weg te nemen

22 juli 2022

Provincie doet niets om onrust bij brandweer weg te nemen

Foto: Heidi Bouhlel / SP

SP Noord-Holland stelt de toekomstplannen voor de brandweer aan de kaak¹. De SP stelde daarom op 8 juni jl. vragen² aan het provinciebestuur. Uit de antwoorden bleek dat de provincie zich geheel afzijdig houdt. Statenlid Heidi Bouhlel: “De provincie verschuilt zich liever achter de Veiligheidsregio, terwijl de brandweer vaak interregionaal opereert. De provincie moet daarom stoppen met zeggen ‘hier gaan we niet over’”. De SP pleit ervoor om de Veiligheidsregio’s onder te brengen bij de provincies, zodat de Provinciale Staten er als volksvertegenwoordigers direct zeggenschap over hebben.

Op dit moment ligt het lot van de brandweer namelijk in handen van bestuurders³ die weinig met de werkvloer van dien hebben. Tot nu toe leverde dat als resultaat op dat alle brandweerkorpsen en -vrijwilligers in het harnas werden gejaagd; de Veiligheidsregio kwam als een donderslag bij heldere hemel met een reorganisatieplan. O.a. het Noord-Hollands Dagblad⁴ en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers grepen naar de pen. Statenlid Bouhlel: “Het oogt als een bezuinigingsdrift, ontwikkeld vanachter een bureau. De vrijwillige brandweer en de beroepsbrandweer moeten hier wat de SP betreft eveneens direct zeggenschap over hebben.” Onlangs zijn SP-Kamermoties aangenomen die deze zeggenschap moet bevorderen⁶.

Gemeenten en inwoners in onze provincie moeten gegarandeerd zijn van een veilige leefomgeving, waarbij de kwaliteit van de brandweer voorop staat. De SP zal hiervoor blijven pleiten en houdt ondertussen scherp in de gaten dat er niet wordt bezuinigd.


¹ Zie hier onze eerdere artikelen. 
² De beantwoorde SP-Statenvragen treft u hieronder in de bijlage aan.
³ Burgemeesters Monique Bonsen (gemeente Koggenland) en Rian van Dam (gemeente Hollands Kroon) zijn zogeheten ‘portefeuillehouder veranderopgave brandweer’ bij de Veiligheidsregio NHN.
⁴ Artikelen NHD:
⁵ Website Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers:

U bent hier