h

“Inlaten van water in Polder Westzaan erg belangrijk, maar dan zonder gif!”

15 juli 2022

“Inlaten van water in Polder Westzaan erg belangrijk, maar dan zonder gif!”

Foto: Marijke Verhagen / Free nature images

De SP pleit er met succes voor om water dat in de Polder Westzaan zal worden ingelaten eerst op kwaliteit wordt onderzocht. In het reeds vervuilde water is het namelijk zeer aannemelijk dat er giftige dioxinen aanwezig zijn. Het inlaten van ‘brak water’ is voor de polder erg belangrijk om er de bijzondere flora te behouden en verdere bodemdaling te beperken. SP-statenlid Anna de Groot: “Maar dat moet dan wel schoon zijn”.

Om de Polder Westzaan te ‘verbrakken’¹ is water uit het Noordzeekanaal nodig. In de Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraad van Zaanstad stelt de SP de gezondheid van dat water ter discussie. Het is zeer aannemelijk dat er schadelijke dioxinen² in zitten, terwijl duidelijk is dat teveel giftige zware metalen en PAK’s³ al in het Noordzeekanaal aanwezig zijn. In de polder is extra water nodig om de bodemdaling te beperken en de bijzondere flora in stand te houden. De SP is daar uiteraard voorstander van, maar wil voorkomen dat dit met giftig water gebeurt. Zowel in Provinciale Staten van Noord-Holland als in de gemeenteraad van Zaanstad werd de toezegging gedaan dat het door de SP gewenste onderzoek naar de waterkwaliteit van het Noordzeekanaal, één van de onderzoeken is die voorafgaand aan het ‘verbrakken’ van Polder Westzaan zal plaatsvinden. “Helaas heeft de gedeputeerde de SP over dit aspect heel lang in het ongewisse gelaten”, zo besluit Statenlid De Groot.

De resultaten van dat onderzoek zullen uiteindelijk in het Uitvoeringsplan Westzaan terechtkomen. “En dan hoop ik zo snel mogelijk, nog voordat er onomkeerbare schaden toegebracht zijn”, aldus De Groot.


¹ Verbrakken is het toe laten nemen van zout grondwater.

² In dioxinen zijn zeer giftige stoffen als chloor en chloriden aanwezig, die kankerverwekkend zijn.

³ PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn schadelijke stoffen die kankerverwekkend zijn.


 

Reactie toevoegen

U bent hier