h

Provinciebestuur overtreedt eigen verbod op toestaan nieuwe megastallen

3 augustus 2022

Provinciebestuur overtreedt eigen verbod op toestaan nieuwe megastallen

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Het provinciebestuur zorgt ervoor dat er in elf jaar tijd negentien megastallen zijn bijgekomen. De SP wil juist de uitstoot, hinder en ziektebeelden voorkomen en pleit voor het terugdringen van het aantal megastallen. Statenlid Anna de Groot: “Deze groei is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Het lijkt erop dat dit mogelijk is geworden doordat de provincie de termen ‘megastal’ en ‘intensieve veehouderij’ door elkaar gebruikt.” De SP wil hier opheldering over en stelt vragen.

In april 2011 besloot het provinciebestuur geen megastallen meer toe testaan. Een maand later besloot Provinciale Staten dat bestaande ‘intensieve veehouderijen’ mochten uitgroeien tot megastallen. Daarbovenop kan het provinciebestuur ontheffing verlenen voor veehouderijen die willen groeien tot anderhalve hectare. De provincie staat deze ontwikkelingen dus toe en lijkt zich hierbij te verschuilen achter twee verschillende termen om zaken mogelijk te maken. De SP verlangt dat de definities van ‘megastal’ en ‘intensieve veehouderij’ worden bepaald en correct worden toegepast. Anna de Groot: “De provincie Noord-Holland heeft nog niet helemaal door dat niet alles meer toegelaten kan worden; het klimaat en de natuur komen steeds verder onder druk te staan. En we weten ook allemaal dat er een gebrek aan leefruimte is voor mens en dier; dat zou de gedeputeerde Dierenwelzijn zich toch ook realiseren?”

Het provinciebestuur zal op korte termijn een antwoord moeten formuleren op de schriftelijke vragen van de SP.


De Statenvragen treft u hieronder in de bijlage aan.

U bent hier